Vår förskola

Sjupundsgatan 28 förskola ligger i Högsbohöjd, ett naturområde med härlig miljö och nära till skogen och torp dammen som vi ofta besöker.

Om verksamheten

Förskolan har fyra avdelningar: två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. Alla barn på vår förskola är allas barn. Vi hjälps åt mellan avdelningarna och pedagogerna ta ansvar för alla barnen. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och välkomna. Utifrån det vill vi vara med och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Vi ser språket är en nyckel för kommunikation och delaktighet, vilket vi lägger stor vikt vid i vårt arbete.  IT används som pedagogisk verktyg i vårt dagliga arbete med barnen så som iPad och dator. Vi dokumenterar vårt arbete och synliggör för barnen och vårdnadshavare.

Härlig miljö och nära till skogen

På utegården leker barnen tryggt men samtidigt finns stora möjligheter till utforskande. Det är nära till skogen och torpdammen som vi ofta besöker.

Föräldradialog och delaktighet

Vi arbetar för en öppen kommunikation med vårdnadshavaren. Information och dokumentation om verksamheten kommunicera via Unikum.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektor.