Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Södra Särövägens förskola är en liten förskola bestående av två avdelningar som ligger i ett lummigt och naturskönt område med både skog och hav inpå knutarna. Här är vardagen fylld med lek och lust och verksamheten är trygg och lärorik. Vi äter gärna mellanmål ute på gården då vädret tillåter.

Liten förskola med två avdelningar

Barnen på förskolan är mellan 1-5 år och uppdelade i grupper om yngre barn respektive äldre barn.

För oss är det viktigt att förskolans verksamhet är rolig, trygg och lärorik. Vi utgår från barnens förutsättningar och uppmuntrar till nyfikenhet och mod att tänka annorlunda. Genom att mångsidigt utveckla barnens sätt att utrycka sig på, det vill säga olika språkformer, stimuleras deras tanke-, fantasi- och föreställningsvärld. Ny teknik, naturvetenskap och matematik är naturliga inslag i våra olika temaarbeten.

Mysig gård för utelek

Gården är liten men mysig och anpassad utifrån antal barn på förskolan. Vi äter gärna mellanmål ute då vädret tillåter.

Personal med bred erfarenhet och kompetens

Arbetslagen på Södra Särövägens förskola består av barnskötare och förskollärare med bred erfarenhet och stor kompetens. Förskollärarna har det pedagogiska ansvaret men hela arbetslaget ansvarar för att det pedagogiska uppdraget genomförs med god kvalitet.

Vårdnadshavare och delaktighet

Förskolan strävar efter en god kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi använder också Unikum som en gemensam kommunikationskanal för vårdnadshavare, förskolans personal och förskolechef. Föräldramöten genomförs varje termin och minst en gång per år har vi utvecklingssamtal för varje barn, fler samtal vid behov.