Till sidans huvudinnehåll

Romanien oikeudet Göteborgissa


Göteborgissa asuvilla suomenkielisillä romaneilla tai kaalen romaneilla on oikeus omaan vähemmistökieleen ja kulttuuriin lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) puitteissa. Voit lukea lisää oikeuksistasi näiltä sivuilta.

Nationella minoriteters rättigheter - kaale

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: romanit, juutalaiset, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset sekä tornionjokilaaksolaiset. Ruotsin kansalliset vähemmistökielet ovat romani,jiddisch, suomi, saame ja meänkieli. Göteborgin Kaupungin tehtävänä on suojella vähemmistökieliä sekä edistää Göteborgissa asuvien romanie. mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan Ruotsissa. Romanitaustaisten lasten kulttuuri-identiteetti sekä lapsen vähemmistökielen käytön tukeminen on erityisen tärkeää.

Huhtikuun 8. päivä juhlimme kansainvälistä romanipäivää (internationella romadagen).

Esikoulu / förskola

Lapsellasi on oikeus esikouluun.Lapsen on oltava vähintäänvuoden ikäinen aloittaessaan esikoulun.

Kaupungin tarjoamassa esikoulussa lapsesi monikulttuurista identiteettiä tullaan tukemaan. Lapsellesi annetaan myös mahdollisuus kehittää omaaäidinkieltään.

Lisää tietoa Göteborgin Kaupungin tarjoamista esikouluista löytyy täältä.

Peruskoulu / grundskola

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta.Voit lukea lisää koulupaikan hakemisesta tai vaihtamisesta täältä.

Äidinkieli / modersmål

Lapsellasi on oikeus äidinkielen opetukseen peruskoulussa ja lukiossa. Kansallisilla vähemmistöillä on vahvistettu oikeus äidinkielen opiskeluun. Kielen ei tarvitse olla lapsen kotikieli. Riittää myös, että vain yksi lapsi haluaa opiskella kieltä.

Yleisesti äidinkielen opetusta saa vain yhdelle kielelle kerrallaan. Romaneilla on kuitenkin erityistapauksissa mahdollisuus saada kahden äidinkielen opetusta yhtäaikaa. Voit lukea lisää Kouluviraston sivuilta.

Vanhustenhoito / äldreomsorg

Göteborgin Kaupungissa sinulla onoikeus vanhustenhoitoon romanikielellä, jos kielitaitoista henkilökuntaa on paikalla. Oikeus taataan Ruotsin vähemmistölaissa § 18. Mikäli kielitaitoista henkilökuntaa ei löydy, on sinullaoikeus vanhustenhoitoon ruotsin tai suomen kielellä.

Neuvonpito / samråd

Göteborgissa asuvilla romaneilla on oikeus osallistuaheitä koskevienpäätösten tekoon. Göteborgin Kaupunki käy neuvonpitoa Göteborgin romanivähemmistön kanssa asioista, jotka koskettavat erityisesti romanivähemmistöä. Neuvoston toimintaa säätelee ohjesääntö (reglemente). Neuvoston tehtävä on tiedottaa ja neuvoa kunnan poliitikkoja ja virkahenkilöitä sekä valvoa kunnan toimintasuunnitelman toteutumista (handlingsplan för nationella minoritetsfrågor).

Lue lisää: Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}