Till sidans huvudinnehåll

Päätöksestä valittaminen

Mikäli et ole tyytyväinen kunnan tekemään päätökseen, voit tehdä siitä valituksen. Valitus päätöksestä on tehtävä kolmen viikon sisällä päätöksentekopäivästä. Sinulla on oikeus saada apua valituksen laatimisessa päätöksen tehneen hallinnon virkahenkilöiltä.

Kaksi valitustapaa

Kunnan päätöksestä voi valittaa kahdella eri tavalla. Voit tehdä päätöksestä joko hallintovalituksen (förvaltningsbesvär) tai laillisuusharkinnan (laglighetsprövning). Laillisuusharkintaa kutsutaan myös kunnallisvalitukseksi (kommunalbesvär).

Hallintovalitus 

Mikäli et ole tyytyväinen sinua koskevaan päätökseen, voit tehdä kunnalle hallintovalituksen. Päätös voi liittyä esimerkiksi hakemaasi rakennuslupaan tai sosiaalitukeen. Hallintovalituksen voi tehdä vain se henkilö, jota annettu päätös koskee. Sinun tulee noudattaa päätöksen mukana saamiasi valitusohjeita ja palauttaa valitus päätöksen tehneeseen lautakuntaan tai hallintoon kolmen viikon sisällä päätöksentekopäivästä.

Valituksesta tulee käydä ilmi, miksi haluat muutoksen tehtyyn päätökseen. Jos hallinto kokee, että se ei voi muuttaa alkuperäistä päätöstään, valitus toimitetaan Göteborgin Hallinto-oikeuteen (Förvaltningsrätten i Göteborg), joka voi kumota päätöksen ja tehdä uuden.

Voit lukea lisää valituksen tekemisestä Ruotsin Tuomioistuimen kotisivuilta (Sveriges Domstolar, Överklaga myndighetsbeslut).

Laillisuusharkinta (Kunnallisvalitus)

Laillisuusharkintaa voidaan käyttää silloin, kun kunnan tekemä päätös koskee kaikkia kunnan asukkaita. Myös hallinto-oikeus voi selvittää, onko tehty päätös lainmukainen. Kaikilla Götebrogin asukkailla on oikeus valittaa kunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kolmen viikon sisällä siitä, kun päätös on asetettu kaupungin ilmoitustaululle (anslagstavla). Valituksen on oltava kirjallinen ja se on lähetettävä suoraan hallinto-oikeuteen. Vain hallinto-oikeus voi tuolloin ratkaista päätöksen lainmukaisuuden.

Hallinto-oikeudellisia asioita käsitellään hallintotuomioistuimessa. Nämä tuomioistuimet käsittelevät yksityishenkilöiden ja viranomaisten välisiä kiistoja. Hallinto-oikeus on ensimmäinen instanssi niin sanotussa hallintotuomioistuinten ketjussa, jossa kamarioikeus tulee seuraavaksi ja korkein oikeus on ylimpänä.

Läs mer på svenska om att överklaga beslut.

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}