Till sidans huvudinnehåll

Lait ja säännöt

Vanhushoivaa ja sairaanhoitoa ohjaa kaksi lakia, sosiaalipalvelulaki ja terveyden- ja sairaanhoitolaki. Asiastasi päättää kaupunginosasi sosiaalisihteeri. Sinulla on oikeus saada asian käsittely suomen kielellä. Voit aina valittaa päätöksestä.

Ohjaavat lait

Sosiaalipalvelulaki sanoo, että sinulla on oltava mahdollisuus asua kotonasi niin kauan kuin voit ja haluat. Kun tarvitset kotipalvelua tai paikkaa hoito- ja hoivakodissa, voit keskustella kaupunginosasi sosiaalisihteerin kanssa siitä, millaista apua on haettavissa. Sinun on myös mahdollisimman pitkään voitava itse valita, miten ja milloin saat apua.

Sosiaalipalvelulaki perustuu vapaaehtoisuuteen ja hakemuksen on tultava apua tarvitsevalta. Sinulla on oikeus tehdä hakemus ja saada asiasi selvitetyksi ja harkituksi.

Terveyden- ja sairaanhoitolain tavoitteena on taata kaikille hyvä terveys ja hoito samoilla ehdoilla. Lain mukaan hoidon on kunnioitettava kaikkien ihmisten samanarvoisuutta ja jokaisen ihmisen arvoa. Suurimmassa terveyden- ja sairaanhoidon tarpeessa olevan on saatava hoitoa ensin.

Kunnan vastuu

Göteborgissa kaupungin suuntalinjoista päättävät poliitikot kunnanvaltuustossa. Poliitikot vanhus-, hoito- ja hoivalautakunnassa päättävät siitä, että lakeja ja suuntaviivoja noudatetaan. Kunnan tarjoamien toimenpiteiden on oltava laadukkaita ja henkilöstöllä pitää olla oikea koulutus ja oikea kokemus. Sinun ja kunnan on muotoiltava ja toteutettava kunnan sinulle tarjoama apu yhdessä.

Göteborgin Kaupungin tavoitteena on, että kaikkea vanhushoivatyötä pitää leimata terveyttä edistävä työtapa.

Jos sinulla on kysymyksiä, mielipiteitä tai valituksia kunnallisesta sairaanhoidosta tai hoivasta, voit kääntyä Potilaslautakunnan puoleen.

Näin käsittelyprosessi etenee

Ilmoitus/hakemus

Sinä, omainen, naapuri, sairaanhoitohenkilöstö tai joku muu tekee ilmoituksen tai hakemuksen vanhustenhuoltoavun tarpeesta kaupunginosassa. Kun ilmoitus on saatu, sosiaalisihteeri ottaa yhteyttä avun tarvitsijaan.

Sosiaalisihteeri ottaa yhteyttä sinuun

Sosiaalisihteeri varaa ajan kotikäyntiä varten tai järjestää hoitosuunnittelukokouksen, mikäli se on tarpeen. Tällöin sinä voit tehdä hakemuksen tuen tarpeesta. Voit myös valita olla tekemättä hakemusta ja te päätätte yhteydenpidon tähän.

Kotikäynnin aikana tai hoitosuunnittelukokouksessa sinulla on mahdollisuus kertoa tilanteestasi.

Teet hakemuksen ja sosiaalisihteeri käynnistää selvityksen

Jos teet hakemuksen tuen tarpeesta, sosiaalisihteeri tekee selvityksen niin pian kun hän on saanut hakemuksesi.

Sosiaalisihteeri keskustelee esimerkiksi omaistesi ja sairaanhoidon kanssa, mikäli suostut siihen. On tärkeää, että hän saa mahdollisimman selvän kuvan tuen ja avun tarpeestasi. Sosiaalisihteeri tekee sinun, omaistesi ja sairaanhoidon kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen arvioinnin siitä, tulevatko fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, lääketieteelliset ja eksistentiaaliset tarpeesi tyydytetyiksi vai tarvitsetko tukea.

Päätös

Selvityksen lopuksi tehdään päätös siitä saatko hakemasi tuen vai et. Sinulla on oikeus saada päätös kirjallisena ja suomen kielellä jos niin toivot. Jos saat hakemukseesi hylkäävän päätöksen, mukana on oltava tiedot siitä kuinka voit valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Voit aina valittaa päätöksestä.

Lue lisää valituksen teosta.

Toteutus

Kun päätös on tehty, sosiaalisihteeri ottaa yhteyttä yksikköön, josta saat tukea. Kotipalvelun on kohtuullisen ajan sisällä ruvettava käymään kotonasi antamassa sinulle saamasi päätöksen mukaista tukea.

Jos sinulla on kysymyksiä

Onko sinulla kysymyksiä sosiaalipalvelulaista ja terveyden- ja sairaanhoitolaista? Ota yhteys kaupunginosasi sosiaalisihteeriin.

Information om lagar och regler på svenska

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}