Till sidans huvudinnehåll

Esikoululuokka


Kouluvelvollisuus alkaa syyslukukautena sinä vuonna, jolloin lapsesi täyttää kuusi vuotta ja aloittaa esikoululuokan. Esikoululuokka on pakollinen sillä se valmentaa lapsesi koulun työtapoihin ja pedagogiikkaan. Sinulla on mahdollisuus toivoa, mitä esikoululuokkaa lapsesi käy.

Tietoa ja sääntöjä

Kouluvelvollisuus alkaa syyslukukautena sinä vuonna, jolloin lapsesi täyttää kuusi vuotta ja aloittaa esikoululuokan. Tämä tarkoittaa sitä, että esikoululuokka on pakollinen.

Kaikille lapsille on taattu paikka jossakin kouluistamme. Vapaa kouluvalinta tarkoittaa, että sinulla huoltajana on mahdollisuus toivoa, mitä koulua lapsesi käy. Paikka toivomastasi koulusta ei ole taattu, vaan riippuu kaikkien kouluun hakeneiden määrästä.

On tärkeää, että lähetätte hakemuksenne ajoissa. Mikäli hakemuksenne ei ole saapunut hakuajan puitteissa, Göteborgin Kaupungin peruskouluhallinto sijoittaa lapsenne johonkin lähiseudun kouluista.

Esikoululuokan valinta -esite

Hakemus kunnalliseen kouluun

Voit hakea esikoululuokkaa tai koulupaikan vaihtoa sähköisen palvelun kautta hakuaikana 15. tammikuuta - 15. helmikuuta 2023.

Voit myös täyttää paperilomakkeen ympäri vuoden:

Hakemuslomake kunnalliseen kouluun (ruotsiksi)

Täytä lomake ja lähetä Peruskouluhallitukselle:

Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Sähköposti: grundskola@grundskola.goteborg.se

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä kaupunginosasi kansalaistoimistoon tai peruskoulun hallintoon numerossa 031-3650960. Esikoululuokka on koulumuoto, joka on osa julkista koululaitosta ja jolla on yhteinen opetussuunnitelma (Lgr11) peruskoulun kanssa.

Etsi peruskoulut (ruotsiksi)

Esikoululuokka vapaakoulussa

Hae paikkaa vapaakoulusta ottamalla yhteyttä sinua kiinnostavan vapaakoulun rehtoriin. Vapaakouluilla on omat hakuprosessinsa.

Jos muutat

Jos muutat Göteborgin Kaupungin alueella, on lapsellasi oikeus jatkaa nykyisessä koulussaan. Jos haluat vaihtaa koulua, haet koulunvaihtoa.

Koulunvaihto (ruotsiksi)

Jos muutat Göteborgin Kaupunkiin, sinun tulee täyttää lomake kunnallisen peruskoulun esikoululuokan valitsemisesta (ruotsiksi). Jos haet sijoituspaikkaa kouluun ennen kuin lapsesi on kirjattu väestökirjan mukaiseen uuteen osoitteeseen, sinun tulee vahvistaa tuleva osoitteesi. Tämän teet esimerkiksi liittämällä hakemukseesi kopion asuntosopimuksesta.

Kouluun vuotta myöhemmin

Voit anoa lapsellesi mahdollisuutta aloittaa esikoulululuokka vuotta myöhemmin. Göteborgin Kaupunki tekee päätöksen kouluvelvollisuuden siirrosta erityisten syiden perusteella. Erityisiä syitä ovat:

  • Lapsella on kehityshäiriö, vammaisuus tai sairaus.
  • Lapsi on syntynyt vuoden lopussa ja soveltuu paremmin vuotta myöhempään syntyneiden lasten joukkoon.
  • Lapsi on viettänyt vähän aikaa Ruotsissa.
  • Lapsen koti sijaitsee kaukana koulupaikasta eikä hän voi sen vuoksi asua kouluviikon aikana kotona.

Mikäli haluat anoa lapsellesi lupaa aloittaa esikoululuokka vuotta myöhemmin, täytä alla oleva lomake. Hakemuksessa sinun tulee selvittää, miksi anot koulun aloittamisen siirtoa sekä liittää mukaan vaadittavat asiakirjat. Ei ole varmaa, että anomuksesi hyväksytään. Sen vuoksi on tärkeää, että lähetät myös hakemuksen esikoululuokalle.

Hakemus lapsen koulunkäynnin siirtämiseen (ruotsiksi)

Kouluun hakemisen jälkeen

Huoltajan toivomus on aina lähtökohtana. Toisinaan koulut saavat enemmän hakemuksia kuin paikkoja on tarjolla. Yksikään Göteborgin Kaupungin kouluista ei sovella jonotussysteemiä. Sen sijaan tehdään valinta, joka perustuu Göteborgin Kaupungin esikoulun ja peruskoulun sisäänottoa koskeviin sääntöihin. Vapaakouluilla on omat sääntönsä hyväksynnälle.

Hyväksyntää koskevat säännöt (ruotsiksi)

Vahvistus paikasta

Vahvistus paikasta esikoululuokalla lähetetään viikolla 9.

Saat kirjeitse tietää mihin kouluun lapsesi on sijoitettu. On tärkeää, että vahvistat lapsesi aloittavan koulunkäynnin mainitussa koulussa, vapaakoulussa tai toisessa kunnassa.

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot

Esikoululuokkaa, peruskoulua ja erityisperuskoulua käyvä oppilas voi saada paikan vapaa-ajankodista tai -kerhosta, jossa he voivat olla ennen koulua ja koulun jälkeen. Saatuasi tiedon siitä, mihin kouluun lapsesi on saanut paikan, saat myös samanaikaisesti tiedon siitä, miten haet paikkaa vapaa-ajankotiin.

Lue lisää vapaa-ajankodista (ruotsiksi)

Hoito ennen koulua ja koulun jälkeen

Vapaa-ajankoti, vapaa-ajankerho ja perhepäiväkoti on tarkoitettu esikoululuokkaa sekä perus-ja erityisperuskoulua käyville oppilaille. Lapsesi voi olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä aina sen vuoden kevätlukukauteen saakka, jolloin hän täyttää 13 vuotta.

Kunta voi tarjota vapaa-ajankodin ja perhepäiväkodin sijasta avointa vapaa-ajan toimintaa sen vuoden syyslukukauden lähtien, jolloin oppilas täyttää kymmenen vuotta. Toimintaa kutsutaan vapaa-ajan kerhoksi. Kaupunginosat ovat järjestäneet vapaa-ajankerhot eri tavoin. Jos haluat lisätietoa avoimesta vapaa-ajan toiminnasta, ota yhteyttä kouluusi.

Kuka saa paikan

Paikka annetaan ensisijaisesti työssäkäyvien tai opiskelevien vanhempien lapsille. Jos saat sairaus-tai aktivointikorvausta, lapsesi saa pitää paikkansa vapaa-ajankodissa, vapaa-ajankerhossa tai perhepäiväkodissa. Sinun pitää pystyä antamaan pyynnöstä sairaustodistus kuntaan.

Jos olet vanhempainvapaalla, lapsesi saa pitää paikkansa kuukauden ajan vanhempainvapaalle siirtymisesi jälkeen. Jos vanhempainvapaan sijasta jatkat työssäkäyntiä tai opiskelua, vanhempi sisarus saa pitää paikkansa. Sinun pitää pystyä antamaan työnantajalta tai koulusta saatu todistus, josta käy ilmi työsi tai opintojesi laajuus.

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi asuu molempien vanhempiensa luona määrättyinä ajanjaksoina, lapsen sijoittamista käsitellään kahtena erillisenä sijoituksena. Jos lapsesi on ilmoittamattasi poissaoleva, paikan saa pitää korkeintaan kolme kuukautta. Sen jälkeen sijoittaminen lopetetaan välittömästi.

Maksut

Maksuista voit lukea enemmän sivulta Lue lisää hinnoista ja maksuista (ruotsiksi)

Aukioloajat ja yöhoito

Kesällä toiminta on yleensä suljettu kuukauden ajan ja tuolloin on toivottavaa, että lapsi olisi lomalla. Tarpeen vaatiessa kunta voi tarjota paikan toisesta vapaa-ajankodista, vapaa-ajankerhosta tai perhepäiväkodista suljetun kesäkuukauden ajaksi. Sama koskee niitä ajankohtia, jolloin toiminta on suljettu henkilökunnan opintopäivien vuoksi.

Jos lapsesi tarvitsee hoitoa ns. hankalaan aikaan, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin, on sitä varten olemassa yöhoito.

Toimintarajoitteiset nuoret

Toimintarajoitteiset nuoret voivat tarvita turvallisen paikan ja mielekästä toimintaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen sekä koululomien aikana myös silloin kun he ovat varttuneempia. Huoltajana voit hakea LSS-lain (laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaista lyhytaikaishoivaa. On mahdollista saada myös sosiaalipalvelulain mukaista apua tilanteen ratkaisemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintarajoite-kategorian alla on tietoa yli 12-vuotialle koululaisille tarkoitetusta lyhytaikaishoivasta.

Ota yhteyttä peruskouluhallintoon

Jos sinulla on kysyttävää vapaa-ajankodista, vapaa-ajan kerhosta ja perhepäiväkodista, paikasta tai maksuista, voit ottaa yhteyttä peruskouluhallintoon.

Lue lisää esikoululuokasta (ruotsiksi)

Lukukausi, loma ja opintopäivät peruskoulussa

Loma ja opintopäivät (ruotsiksi)

Oppilasvakuutukset

Göteborgin Kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki Göteborgissa väestökirjoilla olevat alle 18- vuotiaat lapset ja koululaiset, tai niin kauan kuin oppilaat käyvät lukiota. Myös lapset ja nuoret, jotka hakevat Göteborgin Kaupungista turvapaikkaa tai perhesidepaikkaa, kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa myös muista kunnista tulevat lapset ja nuoret, jotka käyvät Göteborgissa toimivaa kunnallista koulua, vapaakoulua tai esikoulua.

Huomaa, että vakuutus koskee ainoastaan tapaturmia. Sinulla on siis oltava myös yksityinen sairaus- ja matkavakuutus lapsellesi.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot (ruotsiksi)

Tapaturman sattuessa

Ota yhteys Protectoriin tapaturman sattuessa.

Puhelinnumero 08-410 637 00
Puhelinnumero 08-410 637 27 (suoravalinta vakuutetuille Göteborgin Kaupungissa)
Vahinkoilmoituksen voi tehdä suoraan osoitteessa: https://www.protectorforsakring.se
Sähköposti: skador@protectorforsakring.se

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}