Till sidans huvudinnehåll

Äidinkieli – esikoulu, peruskoulu


Göteborg on osa suomen kielen hallintoaluetta. Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on oikeus saada olennaisilta osin tai kokonaan suomenkielistä esikoulutoimintaa. Peruskoulussa ja lukiossa oppilaat voivat saada äidinkielenopetusta. Göteborgissa kaksikielistä opetusta tarjotaan kahdessa peruskoulussa ja viidessä esikoulussa.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Laki kansallisista vähemmistöistä antaa Göteborgin ruotsinsuomalaisille mahdollisuuden saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä esikoulutoimintaa. Vähemmistölaki antaa vahvemman oikeuden saada suomenkielistä esikoulutoimintaa kuin koululaki.

Lue lisää Göteborgin kaupungin suomenkielisestä esikoulutoiminnasta.

Lue lisää suomen kielen hallintoalueesta.

Äidinkielenopetus koululain mukaan

Äidinkielenopetus tarkoittaa peruskoulussa ja lukiossa annettavaa äidinkielenopetusta. Äidinkielenopetus on oma oppiaine, joka sisältää esimerkiksi kielenopetusta, historiaa ja maantietoa. Myös yksityiset peruskoulut ja lukiot ovat velvoitettuja tarjoamaan äidinkielenopetusta. Tämä koskee myös kehitys- ja kuulovammaisten erityiskoulua.

Lue lisää: Undervisning på finska och svenska (ruotsiksi).

Suomi äidinkielenä peruskoulussa – Perustaitoja ei vaadita

Peruskoulu on velvollinen tarjoamaan suomen kielen opetusta, vaikka suomen kieli ei oliksikaan oppilaan arkikieli ja sitä ei puhuta oppilaan kotona. Oppilaan ei tarvitse täten hallita suomenkielen perustaitoja ollakseen oikeutettu opiskelemaan suomenkieltä äidinkielenä. Suomen ollessa äidinkieli on koulu velvollinen järjestämään kotikielenopetusta, vaikka oppilasmäärä on alle viisi oppilasta.

Suomi äidinkielenä lukiossa – Vaaditaan hyvät taidot

Ollakseen oikeutettu opiskelemaan suomea äidinkielenä on oppilaan halittava suomen kielen perustaidot. Koskien äidinkielen opetusta lukiotasolla pätee ainoastaan samat säännöt koskien ryhmän kokoa. Kunta on täten velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta, vaikka oppilasmäärä on alle viisi.

Suomi valinnaiskielenä lukiossa – Taitoja ei vaadita

Mikäli oppilaalla ei ole kansallisen vähemmistökielensä perustaitoja, oppilas voi lukea kieltä vallinnaiskielenä. Siinä tapauksessa kansallisia vähemmistökieliä koskeva erityisoikeus ei päde, vaan vaaditaan vähintään 5 oppilaan ryhmäkoko.

Miten voin saada äidinkielenopetusta lapselleni?

Koulun rehtorilla on vastuu siitä, että jokainen lapsi saa äidinkielenopetusta, mikäli sellaista toivotaan. Rehtori ottaa yhteyttä Kielikeskukseen, Språkcentrum, jolla on koordinointivastuu Göteborgin äidinkielen opetuksesta. Sinulla on vanhempana oikeus saada lapsellesi äidinkielenopetusta.

Äidinkielenopetusta ei anneta esikoululuokalla vaan oppilaan on mahdollista saada äidinkielen tukea.

Suomi kielivalintana

Peruskouluhallinto tarkensi keväällä 2020 toimintaohjeitansa koskien äidinkielenopetusta. Näiden ohjeiden mukaan tulee kansallisten vähemmistökielten kuten suomen kielen olla niiden kielten joukossa, joista oppilas valitsee tehdessään kielivalinnan keväällä viidennellä luokalla. Oppilas voi näin ollen lukea kansallista vähemmistökieltä, kuten suomea, myös kielivalintana vuosikursseilla 6-9 noin kaksi tuntia viikossa. Jos haluat keskustella äidinkielen opetuksesta tai kielivalinnasta, ota yhteys kouluun, jota lapsesi käy.

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}