Till sidans huvudinnehåll

Regler för hundägare


Ta gärna med din hund ut i parker, natur och på stan i Göteborg. Men tänk på att du som hundägare har ett ansvar och måste följa vissa regler.

Ansvar

Enligt Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter ska du som hundägare hålla din hund under uppsikt för att den inte ska orsaka skador eller andra olägenheter.

I Göteborgs lokala ordningsföreskrifter finns bestämmelser om vad som gäller för dig som är hundägare i Göteborg. Där finns också bestämmelser om när och var du måste ha din hund kopplad. Det är Polisen, inte Göteborgs Stad, som är ansvarig för att reglerna följs och som kan ge böter för den som till exempel inte tar upp hundbajset eller har sin hund okopplad på platser där det är förbjudet.

Plocka upp efter din hund

Du måste alltid plocka upp efter din hund när du rastar den och slänga skräpet i papperskorgen.

Här måste du ha hunden kopplad

 • På platser där torghandel pågår.
 • På badplatser (se specifika regler för vissa badplatser).
 • På kyrkogårdar.
 • I parker och planteringar (1 april-30 september).
 • I Slottsskogen (förutom i den inhägnade hundrastgården).
 • På offentliga platser bredvid och i anslutning till skolor, förskolor, fritidshem och lekplatser.

Här är det förbjudet att ha hund

 • Lekplatser.
 • För lek anlagd yta såsom bollplan, skateanläggning eller liknande.

Regler för hund på badplatser

På de här badplatserna är det hundförbud mellan 1 maj och 15 september:

 • Askimsbadet (undantaget för passage)*
 • Härlandatjärnbadet
 • Lillebybadet
 • Näsetbadet (undantaget för passage)*
 • Hovåsbadet
 • Sillviksbadet
 • Fiskebäcksbadet

* Vid Askimsbadet och Näsetbadet gäller ett undantag i Göteborgs lokala ordningsföreskrifter som möjliggör för hundägare att passera badplatserna med kopplad hund på angivna vägar (se kartor nedan).

Askimsbadet

De gröna markeringarna visar hur hundar får passera Askimsbadet.

Näsetbadet

De gröna markeringarna visar hur hundar får passera Näsetbadet.

Passera Askimsbadet och Näsetbadet med kopplad hund

Från och med 30 juni 2022 får du passera Askimsbadet med kopplad hund, efter att kommunfullmäktige ändrat Göteborgs lokala ordningsföreskrifter. Det innebär att du nu får passera badplatsen via den grusade gången (Askims strandväg), ovanför lekplatsen, samt gångvägen till och från parkeringen. Tänk på att det fortfarande är förbjudet att passera badplatsen via gångvägen närmast stranden.

På Näsetbadet gör förändringen i ordningsstadgan att du som hundägare nu får passera den översta delen av området för att komma åt naturområdet.

Övriga badplatser

På övriga kommunala badplatser ska hunden alltid vara kopplad. Hunden får gärna bada men ska då vara kopplad.

Alla kommunala badplatser i Göteborg

Regler för hund i naturen

För att skydda de vilda djuren när de får sina ungar får hunden får inte springa lös i skog och mark mellan 1 mars och 20 augusti. Göteborgs Stad använder Naturvårdsverkets tolkning av lagen om tillsyn av katter och hundar, som innebär att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Där står även att ”i praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.”

Även under annan tid på året måste du som är hundägare ha din hund under uppsikt, så att hunden inte kan skada eller störa djurlivet. Du kan läsa mer om detta i allemansrätten hos Naturvårdsverket.

Inhägnade hundrastgårdar

I de inhägnade hundrastgårdarna kan din hund leka och springa lös på stora ytor, tillsammans med andra hundar.

Regler för hundrastgårdar

 • din hund ska vara frisk när den besöker hundrastgården
 • är det andra hundar i hundrastgården ska du först fråga om det är okej att du släpper in din egen hund
 • du släpper din hund lös på eget ansvar
 • hundrastgårdarna ska inte användas som en toalett. Rasta gärna din hund och låt den göra sina behov innan du släpper in den i rastgården
 • släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning till hundrastgården
 • det är inte tillåtet att använda hundrastgården för organiserad kursverksamhet som stänger ute enskilda hundägare

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om regler för hundägare så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}