Till sidans huvudinnehåll

Fastighetsägarens ansvar


För att staden ska vara ren och snygg måste alla hjälpas åt. Du som är fastighetsägare ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Ditt skötselansvar utanför tomtgränsen

Du som är fastighetsägare har ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Det innebär att du ska ta bort grus på våren, rensa ogräs på sommaren, kratta upp löv på hösten och skotta, sanda eller grusa på vintern.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning.

Hantera kompost och avfallskärl

Om du komposterar matavfall ska behållaren vara sluten, skadedjurssäker och isolerad så att den fungerar även på vintern. Sköt om den väl så slipper du lukt, flugor och råttor. Så här komposterar du själv.

Spola ur avfallskärlet regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Kärlet ska stå med handtaget utåt och vara lätt att komma åt för dem som hämtar dina sopor. Ditt avfallskärl och hur du hanterar det.

Hantera ditt trädgårdsavfall

I Göteborg har vi stränga regler för eldning på tomten. Kompostera hellre trädgårdsavfallet eller lämna det till en återvinningscentral. Du kan också använda Kretslopp och vattens tjänst för hämtning av trädgårdsavfall.

Detta gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Fågelbon och fågelmatning

Måsar, duvor och kråkfåglar stör och skräpar ner. Ta därför bort fågelbona på våren innan häckningsperioden eller sätt upp nät så att de inte kan bygga bon.

Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit måsar, duvor, kråkfåglar och råttor. Åtgärder mot störande fåglar.

Biltvättning

Tvätta din bil i en biltvätt och inte på gatan, gården eller parkeringsplatsen eftersom smutsvattnet då rinner ner i gatubrunnen och rinner ut orenat i sjöar och vattendrag. Detta gäller för biltvätt på gatan.

Sköt om häckar, buskar och träd

Det är viktigt att du håller efter dina träd, häckar och buskar som växer intill gång-, cykel- eller körbanor. Annars riskerar de att skymma sikten för de som går, cyklar eller kör bil. Barn är extra utsatta eftersom de inte syns bakom exempelvis en hög häck. Det kan även vara svårt att nå din brevlåda eller soptunna om träd och buskar är i vägen och därför är det viktigt att du klipper dessa.

Om du planterar nytt, tänk på att växterna placeras med god marginal innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar planteras minst 2 meter och mindre växter minst 0,6 meter från tomtgränsen.

Regler för växtlighet som skymmer sikten.

Beskär dina träd så de inte skymmer gatubelysning eller vägskyltar

En belysningsstolpe eller vägskylt som är skymd kan innebära trafikfara. Därför måste du som fastighetsägare beskära dina träd eller annan växtlighet så de inte skymmer vägskyltar eller ljus från att belysa gatan. Växtligheten i din trädgård får inte skava mot luftkablar eller armaturer och det måste vara fritt runt belysningsstolpar för att möjliggöra underhåll. Du får inte heller fästa eller montera något på belysningsstolpar, konsoler eller annat som tillhör gatu- och parkbelysningen eftersom det kan innebära en elsäkerhetsfara.

Frilägg gatubrunnen

Ta bort löv och grenar, snö, is eller annat som kan täppa till gatubrunnen, så att regnvattnet kan rinna ner.

Sköt taket på vintern

Röj bort snömassor och istappar från tak- och hängrännor så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.

Mer information

Tillsammans tar vi hand om Göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Göteborgs kommun

Jordabalk (1979:994)

Plan- och bygglag (2010:900)

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om fastighetsägarens ansvar så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}