Till sidans huvudinnehåll

Våld i nära relation


Om du är utsatt för våld eller förtryck i en relation kan du få hjälp på flera sätt. Du kan få hjälp oavsett om du är utsatt för psykisk, fysisk eller ekonomisk kontroll och våld.

Är du i akut fara?

Om du eller en närstående befinner er i akut fara ska du alltid ringa till akutnummer 112.

Vänd dig till socialtjänsten

Socialtjänsten i det stadsområde där du bor kan ge dig hjälp och stöd om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

Hitta socialkontor
telefon: 031-365 00 00

Socialjouren

Socialjouren kan ge akut hjälp och stöd på kvällar, nätter och helger. 

Socialjouren
telefon: 031-365 87 00

Kriscentrum för kvinnor (KCK)

Du som är kvinna och är utsatt för hot eller våld från din partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med kan kontakta oss. Du kan kontakta oss dygnet runt året om. Vi kan erbjuda dig och dina barn skyddat boende och stödjande samtal. Du som är kvinna och utsätter din partner, expartner eller någon annan för hot och våld kan också kontakta vår samtalsmottagning.

Jourtelefon: 031-367 93 80 öppen dygnet runt
Tidsbokning till samtalsmottagningen, telefon: 031-367 93 04 måndag-torsdag 8:30-9:30
Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för män (KCM)

Kriscentrum för män vänder sig till män från 18 år och uppåt. Mottagningen är till för dig som har problem i nära relationer. Det kan handla om relationsproblem, kriser i samband med separation, svårigheter i föräldraskapet eller att du utsatt någon eller själv blivit utsatt för våld i en nära relation.

Telefon: 031-367 93 90
Kriscentrum för män

Stödcentrum för brottsutsatta

Kostnadsfri och biståndslös samtalsmottagning för personer som utsatts för brott, exempelvis våldtäkt eller misshandel.

Telefon:
020-520 530
Stödcentrum för brottsutsatta

Familjerådgivning Göteborgs Stad

Erbjuder biståndslöst samtalsstöd för par och familjer med problem i sina relationer.

Telefon:
031-367 93 63
Familjerådgivning Göteborgs Stad

Regionalt stödcentrum heder

Vi finns till för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi finns också till för dig som i ditt arbete möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller personer som lever med hedersnormer. Med oss kan du prata om din situation och sådant som är svårt. Anhöriga som är oroliga är också välkomna att ringa.

Telefon: 020-34 03 03
Regionalt stödcentrum heder

Nationell stödtelefon för personer som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld

Vänder sig även till anhöriga och vänner till våldsutsatta. Telefonen är öppen dygnet runt, samtalen är kostnadsfria och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Stödlinje för män: 020-80 80 80 , varje dag 07-21
Stödlinje för transpersoner och icke-binära: 020-55 00 00 varje dag 11-19

Rådgivning för dig som utsätter din partner eller närstående för våld

Den nationella stödlinjen ”Välj att sluta” kan hjälpa dig med att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Telefon:
020-555 666
Välj att sluta

PrevenTell

En nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Telefon: 020-66 77 88
Preventell - Hjälplinjen vid oönskad sexualitet

Relaterad information

RFSL Göteborg

RFSL Göteborg erbjuder stödsamtal med kurator för dig som identifierar dig som hbtqi-person och har upplevt våld eller övergrepp i din partnerrelation. Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg.

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning Stöd till hbtq-personer som är utsatta för hot, trakasserier och våld. Kan bland annat erbjuda krissamtal och hjälp vid kontakt med myndigheter. Erbjuder även rådgivning för professionella.

Ungarelationer.se/foralder

Är ditt barn eller en tonåring i din närhet ihop med någon? Verkar det vara en bra relation? Våld i ungas relationer är precis lika vanligt och allvarligt som våld i vuxnas relationer.

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Kontakta socialtjänsten

Socialtjänsten i det stadsområde där du bor kan ge dig hjälp och stöd om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

${loading}