Till sidans huvudinnehåll

Om valfrihet i hemtjänsten


​Göteborgs Stad har infört valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962). Det betyder att alla som får ett beslut om hemtjänst kan välja vilken utförare som ska ge stöd och hjälp.

Du kan välja om du vill ha hemtjänst från Göteborgs Stad eller från en privat utförare. En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. Alla utförare du kan välja mellan är godkända och uppfyller kraven från Göteborgs Stad.

Det kan skilja mellan stadsdelar och även inom områden i stadsdelarna om det finns godkända privata utförare eller inte. Hur många och vilka utförare som finns där du bor kan variera över tid.

Vad omfattar valfriheten?

Du kan välja utförare för:

 • Hemtjänst dag och kväll. Utifrån dina behov och ditt beslut om hemtjänst ska utföraren kunna hjälpa dig mellan klockan 06 och 23.30
 • Om du utöver hemtjänst också har ledsagning (enligt socialtjänstlagen) kan du välja samma utförare även för ledsagningen
 • Om du utöver hemtjänst också har ett beslut om avlösning i hemmet (enligt socialtjänstlagen) kan du välja samma utförare även för avlösningen

Vad omfattas inte av valfriheten?

Du kan inte välja utförare för:

 • Hemtjänst på natten mellan klockan 23.30 och 06
 • Besök hos dig när du har larmat på trygghetslarm

Göteborgs Stad utför dessa insatser även om du har valt en privat utförare.

Frågor och svar

 • Kan alla som vill bedriva hemtjänst i Göteborgs Stad?

  Alla privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav i förfrågningsunderlaget blir godkända och kan bedriva hemtjänst.

 • Vilka krav ställer Göteborgs Stad på privata utförare?

  Kraven anges i ett så kallat förfrågningsunderlag. Bland annat ställs krav på kompetens, bemötande och tillgänglighet.

 • Hur följer Göteborgs Stad upp om de privata utförarna sköter sitt uppdrag?

  Enheten för kontrakt och uppföljning har ansvar att följa upp att utförare uppfyller kraven. Uppföljningen ska ske på samma sätt, både för privata utförare och för Göteborgs Stads hemtjänst.

 • Vilka krav ställs på Göteborgs Stads hemtjänst?

  Kraven är detsamma för hemtjänsten från Göteborgs Stad som för de privata utförarna.

 • Påverkas min avgift?

  Nej, avgiften är densamma oavsett vem som utför din hemtjänst. Fakturan för hemtjänsten skickas från Göteborgs Stad.

 • Vem hjälper mig på natten?

  Om du behöver hjälp på natten (23.30 till 06) är det alltid Göteborgs Stads hemtjänst som kommer hem till dig.

 • Vem kommer när jag trycker på trygghetstelefonen?

  Det är medarbetare från Göteborgs Stad hemtjänst som kommer hem till dig. 

 • Gäller valfriheten fler insatser än hemtjänst?

  Valfrihetssystemet i Göteborg Stad omfattar utförandet av hemtjänst dag- eller kvällstid (mellan klockan 06 och 23.30).

  Om du behöver hjälp på natten är det alltid Göteborgs Stads hemtjänst som kommer till dig. Om du har hemtjänst samt beslut om ledsagning eller avlösning enligt socialtjänstlagen har du möjlighet att välja samma utförare för dessa insatser. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV för daglig verksamhet enligt LSS.

 • Vilka tilläggstjänster finns?

  Privata utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster som inte ingår i din hemtjänst. Exempel på tilläggstjänster är gräsklippning, snöskottning, extra städning och så vidare. Om du vill köpa sådana tjänster beställer du dem av din privata utförare och betalar direkt till utföraren.

  Göteborgs Stads hemtjänst får inte utföra tilläggstjänster.

Kontakta en socialsekreterare inom äldreomsorgen

Har synpunkter eller frågor om valfrihet i hemtjänsten kan du kontakta en socialsekreterare.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Jämför och välj utförare av hemtjänst

Hitta och jämför både privata och Göteborgs Stads utförare. Fyll i din adress för att se vilka du kan välja mellan.

${loading}