Till sidans huvudinnehåll

Vem kan ansöka om pengar från stiftelser?

Här kan du läsa om vem eller vilka som har möjlighet att kunna få pengar från stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Vi berättar också när det är ansökningsperiod, vilken ansökan du ska välja och vilka bilagor som ska bifogas.

Vilken ansökan ska jag välja?

 • Är du elev eller före detta elev på kommunal gymnasieskola i Göteborg?

  • Funderar du på att läsa moderna språk utomlands och är elev eller f.d. elev vid Schillerska gymnasiet?
  • Läser du estetiska ämnen och vill vidareutbilda dig?
  • Är du kille (ditt juridiska kön är man) och läser till präst?

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F1 Studerande.

  Ansökningsperioden är öppen 1 november till 31 januari.

  Vilka bilagor som ska bifogas är beroende på vad det är du söker för. Oftast behövs en kopia på gymnasiebetyg och något som styrker din inkomst. tex kopia på din senaste inkomstdeklaration eller intyg från kurator att du kan anses vara ekonomiskt behövande. Tänk på att du behöver ha bilagorna digitalt i pdf-format för att kunna bifoga dem till din ansökan.

  Beviljas du pengar kommer du att kunna se det i ansökningssystemet när beslut är fattat och du kommer sedan att behöva återrapportera vad du har gjort för pengarna.


 • Är du lärare på kommunal skola i Göteborg?

  • Funderar du på att göra en utbildningsresa utomlands?
  • Utveckla ditt pedagogiska eller vetenskapliga författarskap?
  • Funderar du på att gå en kurs eller delta på en konferens för din egen fortbildnings skull?

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F2 Lärare.

  Ansökningsperioden är öppen 1 november till 31 januari.

  Beviljas du pengar kommer du att kunna se det i ansökningssystemet när beslut är fattat och du kommer sedan att behöva återrapportera vad du har gjort för pengarna.


 • Skolpersonal på en kommunal skola i Göteborg

  • Vet du om elever på skolan som du skulle vilja ge beröm och uppmuntran?
  • Vet du om klasser som skulle vilja göra klassresor eller gemensamma aktiviteter?

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F3 Skola.

  Ansökningsperioden är öppen 1 november till 31 januari.

  Du kommer att kunna se i ansökningssystemet om skolan har beviljats medel eller inte. Om du beviljas pengar kommer du att behöva lämna en återrapport. Om aktiviteten inte genomförs ska pengarna omgående betalas tillbaka.


 • Är du ekonomiskt behövande och bor i Göteborg?

  Om din inkomst är lägre än 210 000 kronor före skatt per år och du inte har en förmögenhet så anses du vara ekonomiskt behövande (tillgångar på mer än 52 500 kronor räknas som förmögenhet).

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F4 Behövande.

  Ansökningsperioden är öppen 1 november till 1 mars.

  De som fått pengar de senaste tre åren prioriteras inte.

  Du ska skicka med följande bilagor:

  • Personbeviset Utdrag om folkbokföringsuppgifter från Skatteverket, inte äldre än 3 månader
  • Inkomstuppgiften Utdrag ur beskattningsregistret (Slutskattsedeln) från Skatteverket för inkomstår 2022 
  • Familjebevis från Skatteverket, om du har kryssat för att du har barn under 18 år
  • Intyg som styrker medlemskap, om du har kryssat för Är medlem i Göta Coldinu orden.

  Underlagen från Skatteverket kan du ladda ner som PDF: er via deras e-tjänst.

  Har du inte bilagorna i PDF-format finns möjligheten att skicka in bilagorna med post. Då väljer man det alternativet i listan i systemet och då får man besked om vilken adress de ska postas till samt hur kuvertet ska märkas. 

  Du kommer att kunna se i ansökningssystemet om du har beviljats pengar eller inte.


 • Har du barn med särskilda behov eller funktionsvariation och bor i Göteborg?

  • Barn under 18 år med funktionsvariation?
  • Barn i förskoleålder (0-6 år) som är i behov av särskilt stöd?
  • Barn och ungdomar som är döv eller hörselskadad?

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F5 Särskilda behov.

  Ansökningsperioden är öppen 1 november till 1 mars.

  De som fått pengar de senaste tre åren prioriteras inte.

  Du ska skicka med följande bilagor:

  • Ett familjebevis från Skatteverket för dig som vårdnadshavare, där det framgår att barnet du söker för tillhör din familj
  • Intyg som styrker barnets särskilda behov eller funktionsvariation

  Har du inte bilagorna i pdf-format kan du i systemet välja alternativet att skicka in dem med post. Du kommer att kunna se i ansökningssystemet om du har beviljats medel eller inte. 


 • Är ni en förening som planerar att göra ett projekt eller en aktivitet för barn?

  Det ni söker för ska ha någon/några av följande inriktningar:

  • Verksamhet för barn och ungdomar, främst från Göteborg
  • Ferievistelse för barn och ungdomar som kommer från Göteborg
  • Verksamhet för barn 3–8 år med i Göteborg med behov av särskilt stöd
  • Verksamhet för ekonomiskt behövande Göteborgsbarn för deras hälsa
  • Idrottsverksamhet för funktionsnedsatta barn i grundskola och gymnasieskola i Göteborg, främst syn och hörselskadade

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F6 Förening.

  Ansökningsperioden är öppen 1 november till 1 mars.

  Ni ska skicka med följande bilagor:

  • Registreringsbevis
  • Upprättad årsredovisning med revisionsberättelse.

  Ni kommer att kunna se i ansökningssystemet om föreningen har beviljats pengar eller inte. Om ni beviljas pengar kommer ni att behöva lämna en återrapport. Om aktiviteten inte genomförs ska pengarna omgående betalas tillbaka.


 • Är ni en allmännyttig förening?

  Stiftelserna Olof och Caroline Wijks fond, Wilhelm Röhss donationsfond och Renströmska fonden delar ut bidrag till allmännyttiga föreningar och organisationer och har ansökan via motioner till kommunfullmäktige.

  Motionstiden för ledamöter i Göteborgs kommunfullmäktige öppnar i september och stänger 1 februari 2024. Motionsblanketter kommer att finnas tillgängliga under motionstiden på sidan Stiftelser där du söker på annat sätt.

  Ni ska skicka med följande bilagor:

  • Registreringsbevis
  • Upprättad årsredovisning med revisionsberättelse.
  • Verksamhetsplan

  Föreningen måste kontakta en ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige som är villig att skicka in en motion om att föreslå att föreningens aktivitet/projekt borde beviljas pengar från stiftelsen.

  När kommunfullmäktige har fattat beslut så kommer ni att få besked om ni har beviljats eller inte. Om ni beviljas pengar kommer ni att behöva lämna en återrapport. Om aktiviteten inte genomförs ska pengarna betalas tillbaka.


 • Läser du en en yrkesutbildning?

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F7 Stiftelsen August Ringnér.

  Ansökningsperioden är öppen 1 januari till 30 april.

  Bifoga följande bilagor:

  • Personbevis inte äldre än 3 månader.
  • Officiell information om utbildningen, praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
  • Antagningsbesked eller välkomstbrev.

  Beviljas du pengar kommer du att kunna se det i ansökningssystemet när beslut är fattat och du kommer sedan att behöva återrapportera vad du har gjort för pengarna.


 • Läser du en konstnärlig yrkesutbildning eller ska genomföra ett examensarbete (inom alla ämnen) och är ekonomiskt behövande?

  Stämmer det att den utbildning som du accepterats till inte är grundutbildning eller någon annan utbildning som betalas av stat eller kommun? Är du folkbokförd i Sverige?

  Ansök i vårt ansökningssystem och välj F8 Stiftelsen Makarna Lindeqvist.

  Ansökningsperioden är öppen 1 januari till 30 april.

  Bifoga följande bilagor:

  • Personbevis inte äldre än 3 månader. Sökande ska vara mellan 18 och 24 år när ansökningstiden går ut den 30 april.
  • Slutskattsedel för inkomstår 2022
  • Antagningsbevis, intyg från lärare eller dylikt som styrker deltagande i utbildning.

  Beviljas du pengar kommer du att kunna se det i ansökningssystemet när beslut är fattat. Du kommer sedan att behöva återrapportera vad du har gjort för pengarna.


 • Är du anställd på ett handelsföretag i Göteborg?

  Ansök till stiftelsen Kontoristföreningens resestipendiefond.

  Här kan du som är anställd på ett handelsföretag i Göteborg söka resestipendium för utlandsresa för studier.

  Du som söker ska ha varit anställd i minst 2 år på ett företag som sysslar med internationell handel. Du ska vara anställd med inriktning på t.ex. handel, ekonomi, juridik, språk. Du ska vara under 30 år.

  Ansökan är öppen året om. Ansökan ska göras på ansökningsblankett på sidan Stiftelser där du säker på annat sätt.

  Bifoga följande bilagor:

  • Resmål (Noggranna uppgifter om den eller de orter du tänker besöka)
  • Vad ska genomföras (Det är viktigt att du motiverar syftet med din resa tydligt och utförligt)
  • Vilken tidsperiod
  • Detaljerad budget
  • Personbevis
  • Betyg från avslutade utbildningar
  • Intyg om anställning vid handelsföretag i Göteborg
  • Senaste årsredovisningen för det företag där du är anställd
  • Rekommendationsbrev från din arbetsgivare (avseende anseende, karaktär och duglighet)

  Du kommer att få besked om du har beviljats eller inte. Om du beviljas medel kommer du att behöva lämna en återrapport.


 • Är du en ung lovande scenisk artist?

  Har du anknytning till Göteborgs Stadsteater eller Backa Teater kan du ansöka om resestipendium från Stiftelsen Göteborgs Teaterförenings Stipendiefond.

  Ansökningsperioden är öppen 1 juni till 30 september. Ansökan ska göras på ansökningsblankett på sidan Stiftelser där du säker på annat sätt, som finns tillgänglig under ansökningsperioden.

  Du som söker ska vara under 40 år och vara aktiv som skådespelare med anknytning till Göteborgs Stadsteater eller Backa Teater genom pågående eller tidigare anställning/uppdrag/kontrakt.

  Sökande som inte beviljats anslag tidigare har förtur.

  Utdelning sker i form av resestipendier, vilket innebär att en resa för studier av scenkonst i utlandet ska genomföras (studier kan bestå av kurs, teaterbesök, utbildning mm). Du ska påbörja din studieresa inom två år från det att resestipendiet beviljats. Det är av yttersta vikt att du motiverar ditt syfte med studieresan utförligt och att det tydligt framgår hur ditt resestipendium bidrar till teaterlivet i Göteborg

  Bifoga följande bilagor:

  • Personbevis
  • Handling som styrker din anknytning till Göteborgs Stadsteater eller Backa Teater
  • Information om studierna du söker stipendium för

  Du kommer att få besked om du har beviljats eller inte. Om du beviljas medel kommer du att behöva lämna en återrapport.


 • Är du en handläggare i socialtjänsten?

  Handläggare i socialtjänsten kan söka bidrag för placerade barn.

  • Stiftelsen Räddningsinstitutet med flera fonder. Beviljas pojkar som är mellan 7-25 år som har varit eller är LVU-placerad.
  • Donationsfonden Frederique Wohlfarts stiftelse. Beviljas barn under 18 år, som är familjehemsplacerade.

  Ansökningsblanketterna finns i Treserva som handläggare har tillgång till.

  Ansökan är öppen året om.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stiftelser kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 02 29
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stads Stiftelser
404 82 Göteborg

${loading}