Till sidans huvudinnehåll

Ordlista

Många stiftelser kom till redan på 1800-talet och för oss är det viktigt att det blir rätt när medel ges från stiftelserna, alltså att vi följer stiftarens vilja. Språket kan ibland vara gammalmodigt och bland stiftelser finns ord som inte alla använder i det dagliga livet. Här förklaras en del ord för att göra det lättare för dig att hitta rätt.
Ordlista
Ord Förklaring
Allmännyttig organisation

Innebär att föreningen/organisationen både i sitt ändamål och i sin verksamhet är allmännyttig och det är definierat enligt Skatteverket att omfatta följande områden:


Idrott, Kultur, Miljövård, Omsorg om barn och ungdom, Politisk verksamhet, Religiös verksamhet, Sjukvård, Social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, Utbildning, Vetenskaplig forskning eller annan likvärdig verksamhet.

Anslag Pengar som delas ut från stiftelse.
Avkastning Utdelning, ränta på stiftelsens kapital.
Behövande Behov av ekonomisk hjälp.
Donation Pengar eller tillgångar som en stiftelse får ta emot som gåva.
Ekonomiskt behövande Om din inkomst är lägre än 210 000 kr per år och du inte har en förmögenhet anses du vara ekonomiskt behövande. Med förmögenhet avses tillgångar på mer än 52 400 kr så som kapital, värdepapper, fastighet, bostadsrätt, bil, båt med mera och detta ska minskas med eventuella skulder.
Fond Stiftelser kallades innan 1996 för fonder och ibland finns namnet fond kvar i stiftelsernas namn.
Gåva En gåva är pengar som förbrukas inom en begränsad tid till ett speciellt ändamål.
Pauvres Honteux Uttalas: påvre hontö och är ett franskt ord som beskriver tidigare välbeställda som hamnat på obestånd d.v.s. personer som tidigare haft bättre ekonomi och nu är behövande.
Premie Delas ut till elever som uppskattning för prestation och kan inte sökas.
Stipendium Medel som går att söka för att kunna studera, forska eller liknande.


Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stiftelser kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 02 29
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stads Stiftelser
404 82 Göteborg

${loading}