Till sidans huvudinnehåll

Styrande dokument i Göteborgs Stad


Här hittar du Göteborgs Stads styrande dokument. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Göteborgs Stad är en stor organisation och har många olika typer av styrande dokument. Dokumenten gör det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare och kunder, samarbetspartners och andra intressenter vad som kan förväntas av kommunen.

Göteborgs Stads budget är det viktigaste styrande dokumentet i förhållande till andra styrande dokument i Göteborgs Stad. Övriga styrande dokument har till uppgift att stödja budgeten.

Sök styrande dokument i Göteborgs Stad

Du kan söka dig fram via ämnesindelningen men också genom att ange sökord. Under rubriken Uppdrag för nämnder och bolag finns reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv och andra dokument som reglerar uppdraget för nämnder och bolag. Övriga styrande dokument har delats in i olika ämnesområden. Ordningsföreskrifterna ligger till exempel under rubriken Stadsmiljö. En kort information om vad som menas med olika namn på dokumenten hittar du i Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument

Förkortningar som används i de styrande dokumenten är H, som betyder kommunfullmäktiges handlingar och P, som betyder kommunfullmäktiges protokoll.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du frågor om ett särskilt dokument kan du kontakta Göteborgs Stad. I varje styrdokument står det vem som är ansvarig.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}