Till sidans huvudinnehåll

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag.

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll.

Första halvåret 2024

Torsdag 1 februari
Torsdag 29 februari
Torsdag 21 mars
Torsdag 25 april
Torsdag 23 maj
Onsdag 19 juni

Andra halvåret 2024

Torsdag 22 augusti, extrainsatt möte.
Torsdag 12 september
Torsdag 10 oktober
Torsdag 7 november (budget)
Fredag 8 november (budget reservdag)
Torsdag 21 november
Torsdag 12 december

Ta del av kommunfullmäktiges möten

Mötet äger rum i Börsenhuset, Gustaf Adolfs Torg 5. Mötet direktsänds via webbsändning eller i närradion. Du kan också besöka mötet.

Mötena börjar i regel kl. 16.00 men tiden kan ibland ändras. Aktuell starttid för mötet finns angivet i föredragningslistan inför varje möte.

Du hittar föredragningslistan i handlingar och protokoll.

Direktsändning via webb-TV

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webb-TV när mötena pågår. Du kan också se och lyssna på redan genomförda möten. Se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV.

Direktsändning i närradion

Sammanträdet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Besök kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Mötet hålls i Börsenhuset, Gustaf Adolfs Torg 5. Eftersom antalet åhörarplatser är begränsat, är det bra om du föranmäler ditt besök. Du anmäler dig till stodochservice@stadshuset.goteborg.se alternativt per telefon 031-3680130. Vi håller platserna fram till att mötet börjar. Avboka gärna om du får förhinder.

Läs handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll

Anslag och tillkännagivanden

Alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad finns på Göteborgs Stads digitala anslagstavla

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i övergripande frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens ekonomi och den kommunala skattesatsen.

Ledamöter och ersättare

Platserna fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år. Dessutom har varje parti ett antal ersättare. Sammanlagt består kommunfullmäktige av 81 ledamöter och 44 ersättare. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Ärenden

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut till kommunfullmäktige. I valärenden lämnas förslag av valberedningen.

Interpellationer och frågor

Inledningsvis på varje sammanträde behandlas beslutsärenden och motioner. Varje möte avslutas med frågor och interpellationer (frågor som ställs skriftligen). Om en ledamot vill följa upp ett ärende kan hen ställa en fråga eller en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Vid fråga är det bara den som ställt frågan och den som svarar på den som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten.

Interpellationer och frågor ska lämnas in i förväg. Både frågor och interpellationer måste röra ett ärende som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Motioner

En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motionen till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som bereder ärende genom att höra berörda nämnder och styrelser. Därefter går ärendet tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen lämnats in.

Beslut

Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. 

Fyra personer leder kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige väljer ett presidium som leder sammanträdena. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang.

Presidium 1 januari 2023 till och med 14 oktober 2026

Ordförande: Aslan Akbas (S)
Förste vice ordförande: Håkan Eriksson (V)
Andre vice ordförande: Margareta Broang (M)
Tredje vice ordförande: Lisbeth Sundén Andersson (D)

Övriga politiker i kommunfullmäktige

Aktuellt från Göteborgs Stad

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring kommunfullmäktige, kan du kontakta kommunfullmäktiges sekretariat på stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

Kommun och politik

Kommunalråd

Kommunstyrelsen i Göteborg består av 18 kommunalråd, varav 5 är ersättare.

Kommun och politik

Valresultat 2022

Valresultat och mandatfördelning i valet 2022 på Valmyndighetens webb.

${loading}