Till sidans huvudinnehåll

Verksamhet inom valnämnden


Valnämnden i Göteborg ansvarar för att planera, samordna och  genomföra allmänna val och folkomröstningar i Göteborgs Stad.

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Valnämndens kansli bistår valnämnden i det praktiska utförandet av valnämndens uppgifter. 

Arbeta som röstmottagare

För att genomföra ett val krävs många människor. Att vara röstmottagare i ett val är ett viktigt och ansvarsfyllt uppdrag där du skapar möjlighet för väljarna i Göteborgs Stad att utöva sin demokratiska rättighet, att rösta i fria och hemliga val. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Läs mer om uppdraget som röstmottagare på valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Göteborgs Stad

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är regional valmyndighet. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.


Kontakta valnämnden

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965919454797191,57.707849084899394] }, "properties":{ "title":"Valnämndens kansli", "content":"Postgatan 16" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}