Till sidans huvudinnehåll

Nämnden för Intraservices uppdrag

Detta är Intraservices uppdrag som det är formulerat i förvaltningens reglemente.

Det kommunala ändamålet

Nämnden ska utföra service och tjänster till stadens nämnder, bolag och stiftelser.
Nämnden får också utföra dessa uppgifter för delägda bolag, kommunalförbund
eller gemensam nämnd eller liknande som staden ingår i.
Nämnden ska leverera, förvalta och vid behov utveckla digital infrastruktur åt
stadens förvaltningar och bolag.

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter

Nämnden är leverantör av gemensamma tjänster, enligt gällande styr-,
samordnings- och finansieringsmodell, åt övriga nämnder och styrelser.

Nämnden ansvarar för att det finns ramverk och ändamålsenlig styrning för
stadens digitala infrastruktur samt IT- och verksamhetsarkitektur. Dessa ska
kunna tillämpas av nämnder och bolagsstyrelser och ska gälla för gemensamma
såväl som för verksamhetsspecifika system och tjänster.

Nämndens ansvar för att leverera, förvalta och vid behov utveckla digital
infrastruktur åt stadens förvaltningar och bolag innefattar att upprätthålla en
effektiv digital infrastruktur där krav utifrån informationssäkerhet och gällande
lagstiftning är säkerställda.

Nämnden ska stödja kommunstyrelsen i dess stadsövergripande informations- och kommunikationsansvar genom att förvalta och vidareutveckla stadens interna digitala kanaler.

Nämnden ska stödja kommunstyrelsen i dess ansvar att leda och samordna den
arbetsgivarpolitiska utvecklingen i staden.

Nämnden ska stödja kommunstyrelsen i dess ansvar för den ekonomiska
förvaltningen i staden.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}