Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Samarbete och samverkan med skolan


Skolan ska samverka med arbetslivet och närsamhället och verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.

Samarbeten med externa aktörer kan berika och komplettera skolan, och möjliggör en viktig koppling till omvärlden utanför skolan.

Inom grundskoleförvaltningen pågår många samarbeten. Många skolor samverkar med lokala föreningar och andra aktörer i närsamhället. Grundskoleförvaltningen har också en del förvaltningsövergripande samarbeten. 

På den här sidan är tanken att du som arbetar som rektor eller lärare ska kunna se vilka samarbeten som finns, för att du ska kunna ta kontakt med en aktör som kan bidra i ert arbete. 

Du som representerar en extern aktör, till exempel en förening eller ett företag, ska få en bild av hur skolsamarbeten kan se ut, hur ni kan bidra, och vem ni ska kontakta om ni är intresserade av att samarbeta. 

Samarbeten för en meningsfull fritid 

Barn och unga behöver aktiviteter och positiva sammanhang för en meningsfull fritid. Det kan även handla om att rasterna blir positiva stunder av aktivitet och gemenskap.  

Alla familjer har inte möjlighet att låta barnen delta i fritidsaktiviteter. Aktiviteter som ordnas i anslutning till skoldagen är ett viktigt och lättillgängligt alternativ för många unga. Det kan handla om läxhjälp, mentorskap, rörelse och idrott, teater, musik, dator- och tv-spel, arbetsplatsbesök och annat.

Samarbeten med föreningar

Samarbete mellan Redbergslid IK och Fiskebäcksskolan.

Samarbete mellan Länsförsäkringar och Björkåsskolan.

Skolans lokaler som mötesplats

På några skolor jobbar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan alla som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

När skolor blir öppna arenor får fler barn möjlighet till en meningsfull fritid. Viktiga vuxna i barnets närhet får också möjlighet att träffas. Dessa sammanhang bidrar till trygghet och trivsel och har betydelse för att barnet ska lyckas i skolan, och fullfölja sina studier.

Detta är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Om du vill veta mer, eller vara med och bidra, kontakta Anna Grunander, processledare Jämlik Stad. anna.grunander@grundskola.goteborg.se, 031-367 33 99.


 

Samarbeten för trygghet 

I många områden i staden har flera aktörer gått samman för att öka tryggheten. Det kan handla om att bostadsbolag, skolan, polisen, ideella aktörer m fl går samman för att se till att alla i ett område trivs och känner trygghet.  

Samarbete mellan Lövgärdesskolan, Räddningsmissionen och andra organisationer

Samarbeten för motivation 

Att gå i skolan ska förbereda barn och unga för ett liv som aktiva deltagare i samhälls- och arbetslivet. Elever behöver förstå vad skolan kan leda till, för att öka motivation och framtidstro. För barn och unga vars familjer och närområde har en svag koppling till arbetsmarknaden kan skolan vara en extra viktig arena för att tydliggöra framtida möjligheter. Det kan handla om inblick i arbetslivet på olika sätt via t ex studiebesök och mentorskap. Det kan även handla om koppling till gymnasieskolor,  högskolor och universitet. 

Samarbete mellan Göteborgsregionen och Nordhemsskolan.

Samarbeten för hälsa

Barn och ungas start i live och uppväxtvillkor formar hälsans utveckling och präglas av föräldrarnas och familjens livsvillkor. Genom insatser för fysisk och psykisk hälsa hos elev och familjer främjas elevernas förutsättningar för bättre skolresultat. Detta kan handla om att öka kunskaperna om fysisk och psykisk hälsa, att stötta föräldrar i sitt föräldraskap, samhällsvägledning och lotsa så barn och familjer tidigt får rätt stöd.

Kommun och region behöver samverka för en god och jämlik hälsa och för fullföljda studier men fler aktörer kan vara med och bidra. Detta är en del av familjecentrerat arbetssätt och arbetet med Jämlik stad som syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

 Vill du veta mer eller vara med och bidra, kontakta Felicia Yeh Nortoft, processledare Jämlik stad felicia.yeh.nortoft@grundskola.goteborg.se, telefon 031-367 33 98.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}