Till sidans huvudinnehåll

Överklaga beslut


Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Det går att överklaga beslut som till exempel bygglov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur man gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum man fick del av beslutet.

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har man som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Lämna din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras.

Här kan du läsa om hur du skriver ett överklagande

Om förvaltningen inte anser att de kan fatta ett nytt beslut som gynnar dig kommer den att lämna över ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg som kan upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Laglighetsprövning (kommunalbesvär) gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Förvaltningsrätten i Göteborg kan också avgöra om ett allmänt beslut följer lagen. Alla kommunmedlemmar i Göteborg kan överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätten är en så kallad förvaltningsdomstol. Dessa domstolar behandlar tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätten är första instans i en kedja där kammarrätt är andra och Högsta Förvaltningsdomstolen är högsta instans.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Päätöksestä valittaminen

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring överklaga beslut så kan du kontakta Göteborgs Stad så får du hjälp att komma vidare till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}