Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott 2 - Sammanträde 2022-07-26, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2022-07-26
Protokollet är justerat
2022-07-26
Anslaget sattes upp
2022-07-28
Anslaget tas ned
2022-08-19
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltningen Centrum, Skånegatan 9a