Göteborgs Stads socialnämnd Centrum - Sammanträde 2022-06-21, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Protokollet är justerat
2022-06-29
Anslaget sattes upp
2022-06-30
Anslaget tas ned
2022-07-22
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Centrum, Skånegatan 9 A, Göteborg