Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott 1 - Sammanträde 2021-07-28

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2021-07-28
Protokollet är justerat
2021-07-28
Anslaget sattes upp
2021-07-29
Anslaget tas ned
2021-08-20
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Centrum, Gårdavägen 2