Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom stadsdelen Nordstaden i Göteborg

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2021-06-30
Tillkännagivandet tas ned
2021-08-25