Göteborgs Stads Trafiknämnds färdtjänstutskott - Sammanträde 2022-06-07, protokoll nr 3

Typ
Anslag
Nämnd
Trafiknämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-07
Protokollet är justerat
2022-06-10
Anslaget sattes upp
2022-06-13
Anslaget tas ned
2022-07-05
Protokollet finns tillgängligt
Trafikkontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg