Stadsbyggnadskontoret - Kungörelse - Naturreservat Lärjeån dalgång

Typ
Tillkännegivande enligt speciallagstiftning
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-08
Tillkännagivandet tas ned
2022-11-01