Göteborgs Stads Grundskolenämnd - Sammanträde 2022-06-16, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Grundskolenämnd
Protokoll från sammanträde
2022-06-16
Protokollet är justerat
2022-06-17
Anslaget sattes upp
2022-06-20
Anslaget tas ned
2022-07-12
Protokollet finns tillgängligt
Grundskoleförvaltningen, Gamlestads Torg 7, Göteborg