Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Förslag till ny Detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg inom stadsdelen Backa i Göteborg

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-07-06
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-20