Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Förslag till ändring av del av detaljplan för Handel och bensinstation vid Torpavallsgatan inom stadsdelen Kålltorp i Göteborg

Typ
Tillkännegivande enligt speciallagstiftning
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-29
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-25