Till sidans huvudinnehåll

Möt studie- och yrkesvägledare


"Vi kan göra både intryck och avtryck", säger studie- och yrkesvägledarna Emma och Jessica.
Bilden visar Emma och Jessica.
Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Emma och Jessica är studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum i Göteborg och jobbar på varsin högstadieskola i Göteborg. Emma är också kooordinator för tre olika arbetsgrupper och mentor för Jessica och några andra nyanställda studie- och yrkesvägledare.

- När man är nyanställd på Vägledningscentrum får man ett års mentorskap, berättar Emma. Där ingår uppstartsdagar, en introduktionsplan, nyanställdaträffar varje månad, regelbunden kontakt med sin mentor och ett avslutningssamtal om hur året som nyanställd varit. Vi mentorer har ansvar att höra av oss och fråga hur det går. På nyanställdaträffarna får de träffa andra nyanställda och får också utbildning i antagningssystemet Indra, i våra vägledarlektioner, hur det funkar med IM-programmen och mycket annat.

- Det är väldigt skönt, säger Jessica. Det gör att jag känner mig trygg från start. Jag vet att jag alltid har någon att fråga och vet att jag kan få hjälp. Att Emma har mentorskapet i sin arbetstid, så att man inte känner sig jobbig som frågar. Jag har aldrig hört om den typen av mentorskap på någon arbetsplats. Bara det att det är ett helt år. Från mentorerna får man som nyanställd både tips och inspiration i jobbet. Oavsett om man är nyutbildad studie- och yrkesvägledare eller om man är erfaren men ny här, så är det ett fantastiskt stöd.

Hur är det att jobba på Vägledningscentrum?
- Vi är en stor organisation, med 75 studie- och yrkesvägledare som jobbar inom exempelvis grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och vår drop in. Det finns också olika utvecklingsgrupper och projekt att arbeta i. Det gör att man kan jobba med olika delar utan att behöva byta arbetsgivare, säger Emma.

- Man får det bästa av två världar. Man är anställd på Vägledningscentrum, har 75 kollegor, en chef som kan mitt yrkesområde och man arbetar bara med studie- och yrkesvägledaruppgifter. Samtidigt är man placerad på en skola, får vara en del av det kollegiet och får möta eleverna, förklarar Jessica.

Vad är det bästa med jobbet som studie- och yrkesvägledare?
- Det roligaste med jobbet är att få möta eleverna. Jag brukar säga det till dem: ”Det är det roligaste jag vet att få träffa er”, säger Emma. Det känns viktigt att förmedla en positiv bild av sitt jobb, att kunna visa att jobb kan vara kul, och att de är en del av det som gör mitt jobb roligt. Det är fint att kunna bygga relationer med eleverna. Det märks att vi kan göra både intryck och avtryck.

- Det där mötet när man gör skillnad, säger Jessica. En elev som inte vill prata med mig för att hen har sådan ångest inför sitt gymnasieval. Att jag då kan lindra hens oro, förklara och visa på alla möjligheter och alternativa vägar, särskilt för elever som inte har fullständiga betyg. Man ser på hela kroppsspråket hur hen förändras och känner sig lättad. Det är fantastiskt!


Kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}