Till sidans huvudinnehåll

Möt en speciallärare


Möt Henrik som är speciallärare på Landala anpassade gymnasieskola.
Bilden visar Henrik framför en Sverigekarta.
Foto: Ola Lundin

Henrik, speciallärare på Landala AG

Vad gör du på ditt jobb?
— Jag är klassansvarig för en anpassad gymnasieklass på sex elever. Jag ansvar för den pedagogiska planeringen och arbetsleder tre elevassistenter i ett gemensamt utförande av denna planering. Sedan läsårsstart har jag också handledaruppdrag inom den egna verksamheten.

Vad är det bästa med att jobba i Göteborgs Stad?
— Jag har arbetat i Göteborgs Stad i över tjugo år och har alltid upplevt en grundtrygghet i min anställning. Balansen mellan mina skyldigheter och rättigheter har alltid varit tydligt beskriven. Stadens många och varierade verksamheter ger också en känsla av valmöjlighet och reell chans att få prova något nytt och spännande, om det behovet skulle uppkomma.

När får du extra energi av ditt jobb?
— När en grupp eller enskild elev gör hopp i sin utveckling. Det kan handla om att knäcka läskoden, men oftast är det mer socialt betingat – när elevens förmåga att fungera i sociala kontexter, som i sin tur ofta är helt avgörande för utveckling av andra förmågor.

Jag blir ytterligare glad när ovan beskrivna sker genom ett gemensamt arbete i arbetslaget och/eller hela personalgruppen. Då är vi bra på riktigt.

När är du stolt över ditt jobb?
— När vi som arbetslag/arbetsplats lyckas se på oss själva, initiera ett förändringsarbete (inom något område, stort eller smått) och gemensamt genomföra detta arbete. Jag blir såklart stolt över positiv feedback från elever, vårdnadshavare och andra professionella också.

Vilken utbildning har du?
— I grunden är jag grundskolelärare med specialpedagogisk inriktning. Sedan fem år är jag utbildad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och nyligen avslutade jag en utbildning i handledarmetodik för pedagogisk verksamhet.

Berätta om din karriär.
— I tjugoårsåldern började jag arbeta som elevassistent på en särskola i Göteborg. Det var en värld som jag kom att trivas väldigt bra i och jag kände snart att jag ville undersöka den vidare. Jag utbildade mig till lärare och fick anställning på en annan särskola, med inriktning autism och tidig utvecklingsnivå. Min huvudsakliga utbildning skedde, enligt mig själv, på den arbetsplatsen. Efter tolv år ville jag vidare och efter två år på en grundsärskola (som det nu kom att heta) fick jag möjlighet att testa anpassad gymnasieskola. Efter snart tre år på Landala AG kan jag konstatera att jag antagligen har världens bästa jobb.

Vilka utvecklingsmöjligheter har du?
— Stora. Möjligheterna till fortbildning ansvarar jag själv för att initiera och upplever att min chef uppmuntrar mig till det.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Göteborgs Stad?
— Göteborg Stad är en väldigt stor arbetsgivare med en uppsjö av olika typer av verksamheter. Försök skapa Dig en uppfattning om den enskilda förvaltningen samt gärna den specifika verksamheten. Fråga runt bland bekanta om upplevelser av att vara anställd, men också om hur det är att vara brukare. Det finns en tydlig grundtrygghet i att vara anställd av Göteborgs Stad och dess många olika typer av verksamheter gör valmöjligheterna rika. Välkommen!


Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

I fokus

Förstoringsglas

Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella annonser inom alla yrkesområden.

Pedagog och elever i klassrum

Yrkesområdet pedagogiskt arbete

Ta reda på mer om vad vi gör och var du kan jobba.

${loading}