Till sidans huvudinnehåll

Möt en elevassistent


Therese är specialassistent på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg.
Bilden visar Therese vid ett bord med några elever.
Foto: Rickard Strid.

Vad gör du på ditt jobb?

— Mitt arbete är väldigt varierande, som Specialassistent och Gruppledare leder och fördelar jag arbetet inom elevassistansen i en av fyra klasser på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg. I samma klass är jag mentor för de eleverna. Mitt arbete är väldigt varierande och givande. Jag samarbetar mycket med olika professioner inom skolan och är med eleverna i klassrummet för att stötta med bland annat struktur och planering.

Vad är det bästa med att jobba i Göteborgs Stad?

— Det bästa med att jobba för Göteborgs stad är att jag får samarbeta med kollegor som varje dag gör sitt yttersta med att ordna en anpassad studiesituation för vår elevgrupp på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg.

När får du extra energi av ditt jobb?

— När vi hittar vägar tillsammans med elever som ökar elevernas självständighet. När vi ser att det vänder för elever med extra svårigheter. Vi arbetar i team tillsammans med elevassistenter, lärare, specialpedagoger och habiliteringspersonal där mycket kunskap finns för att stötta i att hitta strategier för att öka elevernas lärande och mående. Det känns väldigt bra att arbeta på en arbetsplats där vi får ha inflytande, komma med idéer och vara kreativa. Vi motiverar varandra när arbetet känns svårt. Det blir jag extra engagerad av.

När är du stolt över ditt jobb?

— Jag bli stolt när eleverna lyckas med sina olika mål.

Vilken utbildning har du?

— Efter Omvårdnadsprogrammet började jag att arbeta som habiliteringsassistent på ett gruppboende sedan arbetade jag som samordnare. Efter det började jag arbeta som elevassistent på Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg. Det arbetet hade jag i fem år innan jag sökte den tjänsten jag har nu på samma arbetsplats.

Vilka utvecklingsmöjligheter har du?

— Har man som elevassistent en specialkunskap eller intresse kan man få uppdraget Specialassistent. På denna arbetsplats har vi Specialassistenter inom musik, mentorer och som Gruppledare i de olika assistentgrupperna.


Kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}