Till sidans huvudinnehåll
Foto: Petter Trens

Barnskötare


Som barnskötare medverkar du till barnens utveckling och lärande på förskolan. Du är en viktig del av det pedagogiska arbetslaget, där du är med och gör skillnad för barnen varje dag.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag tar hand om det finaste vi har – barnen. Vår framtid brukar jag säga. Tillsammans med arbetslaget medverkar jag till barnens utveckling och lärande. Jag planerar och håller i samlingar med barnen, är med och utvärderar det vi gör och bygger upp en bra vardag i verksamheten.

Utifrån förskolans läroplan hjälper jag till att bygga upp barnens självförtroende och lär dem om livet, så att de är rustade inför skolstarten och vidare på livets väg. På vår förskola jobbar vi mycket med tecken som stöd tillsammans med barnen, när vi gör rim och ramsor, sjunger, pratar och lyssnar på varandra. Det underlättar språkförståelsen och lärandet för alla barn och skapar ett sammanhang som ger barnen känslan av att de förstår och kan koppla samman olika saker och resonemang.

Jag jobbar inte bara med barnen, utan med familjerna också. I mötet med föräldrarna är det mycket relationsskapande arbete som handlar om att bygga upp förtroende och en samverkan för barnets bästa.

Vilka utvecklingsmöjligheter har du?

Vi har goda möjligheter att delta i olika typer av kompetensutveckling. En dag i veckan har vi Pedagogiskt forum där vi får verktyg och kompetensutveckling. På våra studiedagar får vi ofta lyssna på duktiga föreläsare som pratar om viktiga ämnen som verkligen berör oss i verksamheten och vardagen. Här finns också en frihet i att jag som medarbetare kan dra igång projekt utifrån mina egna tankar och idéer. Jag upplever att rektorn uppmuntrar till det och ger mig verktyg och utrymme för att kunna vara med och utveckla verksamheten. Vi har ett fint kollegialt lärande och reflekterar tillsammans, både spontant och på inplanerad reflektionstid. Jag upplever också att jag utvecklas i samspelet med barnen och lär mig av deras kompetens och nyfikenhet på till exempel den digitala tekniken.

På vilket sätt är ditt jobb meningsfullt?

Rollen och yrket i sig är fantastiskt! Att komma till jobbet och se och bli sedd av de här små människorna ger mig så mycket. Det känns väldigt meningsfullt att uppleva hur mitt bemötande återspeglas i deras utveckling, hur de möter mig med blickar och förtrolighet. Barnen ger mig lika mycket som jag ger dem och vi lär oss hela tiden av varandra!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är barnen! Här får jag jobba med vår framtid, varje dag.


Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

I fokus

Förstoringsglas

Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella annonser inom alla yrkesområden.

Pedagog och elever i klassrum

Yrkesområdet pedagogiskt arbete

Ta reda på mer om vad vi gör och var du kan jobba.

${loading}