Till sidans huvudinnehåll

Möt en exploateringsdirektör


Kristina Lindfors är direktör på en av förvaltningarna i Göteborgs Stad som är markägare och har ansvar för markförsörjningen.
Person med blont lockigt hår som ler.
Jag uppskattar själva allvaret i demokratiuppdraget. Att hela tiden vara beredd på att bli granskad och kunna förklara vad vi gör – det är en nerv i att leva upp till det tycker jag. Foto: Lo Birgersson

Exploateringsförvaltningen ser till att stadens mark används, utvecklas och bevaras på bästa sätt, både på kort och lång sikt. Dessutom ansvarar den för genomförande av exploateringsprojekt och större och komplexa infrastrukturinvesteringar, samt tillhandahåller boende för hemlösa.

Vad gör du på ditt jobb?

Som direktör är jag ytterst ansvarig för att exploateringsförvaltningen uppfyller det som politikerna vill att vi ska göra, att omsätta deras vilja till ett ”hur”. Jag leder förvaltningsledningen, som i sin tur leder resten av organisationen. Det är mitt jobb att visa riktningen och fatta beslut om hur vi samordnar oss med övriga delar av staden.
En viktig sak jag har lärt mig är att en mer sammanhållen stadsutveckling gynnar oss alla. Om vi bara driver våra egna förvaltningars intressen kommer det inte gynna göteborgarna i slutändan. Så det är viktigt att vi alla, som förvaltnings- och bolagschefer, genomsyras av detta åtagande.

Vilka egenskaper är viktigast för en ledare?

En chef behöver ha känslomässig stabilitet. Har du inte koll på ditt inre blir det inte bra eftersom du påverkar så många andra. Då bör man ha en hyfsad stabilitet. Att ha det lätt socialt underlättar också. Öppenhet och nyfikenhet gör att du ser nya perspektiv, det är en väldigt viktig del i att vara en bra ledare. Samvetsgrann är självklart också jätteviktigt, kanske särskilt i offentlig verksamhet. Vi ska ju alltid klara att bli granskade.
Jag har en bakgrund inom föreningslivet, idrottsföreningar och främst inom bordtennisen. Jag insåg att jag var bättre som ledare än som spelare och blev tidigt involverad som ungdomsledare och ansvarig för ungdomsverksamheten. Att leda inom ideella organisationer är verkligen fantastiskt – tänk att se människor engagera sig och lägga en hel helg på ideellt arbete i sin förening!
Inom föreningslivet fick jag också träning i att tänka övergripande och ta hänsyn till olika perspektiv. I stället för att bara tänka att "vi har rätt" var det viktigt att förstå att olika enheter kan ha olika åsikter. Att kunna se saker från olika perspektiv är avgörande för att vara en bra ledare.

Vilka utmaningar möter du som ledare?

Som ledare inom stadsutveckling stöter jag på en hel del utmaningar. En av de största utmaningarna är att hantera intressekonflikter och målkonflikter som uppstår. Ta till exempel frågan om att skapa smidiga färdvägar genom staden. För att uppnå det behöver vi en väl fungerande kollektivtrafik. Samtidigt vill vi också se till att staden är en trevlig plats att bo på. Så vad gör vi om det finns vackra träd på den snabbaste spårvagnslinjen och det skulle kräva att de tas bort för att ge plats åt asfalt? Som ledare är det mitt ansvar att förmedla att det som gynnar staden som helhet är viktigare än vad som gynnar oss som förvaltning. Det kan vara en utmaning, men det är något jag arbetar aktivt med.

Vad vill du säga till någon som överväger att söka jobb i Göteborgs Stad?

Till någon som överväger att söka jobb i Göteborgs Stad skulle jag definitivt säga att det är en organisation som lockar till sig specialister med hög kompetens. Vi är en stor organisation med många möjligheter till utveckling. Göteborgs Stad har verkligen mycket att erbjuda och det finns så många olika karriärvägar att utforska.
Att vara i demokratibranschen och jobba med att göra skillnad kan jag rekommendera. Jag uppskattar själva allvaret i demokratiuppdraget. Att hela tiden vara beredd på att bli granskad och kunna förklara vad vi gör – det är en nerv i att leva upp till det tycker jag.

Kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

I fokus

Våra yrkesområden

I Göteborgs Stad finns över 100 yrken och 1000 befattningar. Läs mer om våra yrkesområden.

Lediga jobb

Vi söker nya kollegor varje dag. Hos oss kan du jobba som allt från lärare till landskapsarkitekt. Hitta ditt nya jobb hos oss.

${loading}