Mottagningsenheten Göteborg

Mottagningsenheten tar emot alla nyanlända elever som kommer till Göteborg och som ska gå i förskoleklass till och med årskurs 9. Vi kartlägger elevens kunskaper och utbildningsbakgrund under två veckors introduktion.

Till Mottagningsenhetens webbplats