Till sidans huvudinnehåll

Anmäl skada - vatten och avlopp


Om du har drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från oss. Här kan du anmäla skadan, men anmäl alltid till ditt försäkringsbolag också. Nedan får du även råd om vad du ska göra vid översvämning.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom mot översvämningar.

Om du drabbats av en översvämning anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag enligt deras rutiner och du får från dem stöd i hur du ska agera efter skadan. Till oss på Kretslopp och vatten kan du anmäla att du fått en källaröversvämning. Vi använder informationen för att kartlägga och analysera ledningsnätets funktion och var vi behöver göra åtgärder. Vi utreder också om du har rätt till ersättning från oss.

Kretslopp och vatten har ansvar för dricksvatten- och avloppsledningarna utanför den så kallade förbindelsepunkten, den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger vanligtvis en halv meter utanför tomtgränsen. Fram till förbindelsepunkten står fastighetsägaren för alla kostnader, inklusive att häva stoppet och att eventuellt bygga om avloppet. Är det fjärrvärmeledningar du har problem med ska du kontakta Göteborg Energi.

Du kan inte få ersättning i följande fall:

 • Om orsaken till stoppet finns inom fastighetens gränser, fram till förbindelsepunkten.
 • Om stoppet är orsakat av att avloppet använts fel.
 • Om det blivit följdskador som orsakats av den entreprenör som fastighetsägaren har anlitat för att häva stoppet.

Om du har drabbats av källaröversvämning

Att förhindra att översvämningar uppstår är ett gemensamt ansvar för fastighetsägare och kommunen. En vanlig orsak till översvämning är att avloppsledningarna inte kan ta hand om mycket vatten på samma gång, exempelvis vid kraftigt regn. En annan orsak kan vara främmande föremål i avloppssystemet, till exempel trädrötter eller fett.

Eftersom källaröversvämningar kan ha många orsaker krävs vanligen en mer omfattande utredning innan vi kan ge besked om ersättning. Var noggrann när du dokumenterar skadeförloppet och skador, liksom återställandet av skadorna, för att underlätta skadeutredning och skadereglering.

Råd vid källaröversvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar.
 • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor samt se till att toalettlock är stängda.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
 • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl skadan via vårt webbformulär längst ned på sidan.
 • När skadeanmälan kommit till Kretslopp och vatten kontrollerar förvaltningen det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Fastighetsägaren ansvarar för kontrollen av sin del av ledningarna.

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Om du har drabbats av stopp i avloppet

För att ansöka om ersättning för att häva stopp i avloppsledningar ska du göra så här:

 • Du behöver anlita en spolentreprenör för att kunna lokalisera stoppet och avgöra vad det beror på, exempelvis rötter, jord, lera eller fett. Om det finns misstanke att stoppet är i det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet ersätter vi kostnader för tv-inspektion eller undersökning med sond.
 • Spolentreprenörens protokoll, bilder, tv-inspektion och faktura ska bifogas i skadeanmälan om du anser att Kretslopp och vatten ska ersätta dig för kostnaderna.

Om du har drabbats av andra skador

Om du fått skador som orsakats av Kretslopp och vattens arbete, såsom fordonsskador och skador på markbeläggning och staket, kan du också ha rätt till ersättning.

Bra att veta innan du gör anmälan 

Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag för att få hjälp med återställandet och förhindra att följdskador inträffar.

Vi ber dig besvara frågorna i formuläret för skadeanmälan så noggrant som möjligt. Det är först när vi fått ditt ifyllda formulär som vi kan börja utreda vad som kan ha orsakat din skada, så det är bra om du skickar in det så snart som möjligt. I formuläret kan du bifoga fotografier, filer eller ritningar som visar vad som har hänt och vilka skador som uppkommit. Tänk på att alla handlingar som kommer in till Kretslopp och vatten registreras och blir allmänna handlingar, och kan därmed begäras ut av vem som helst.

Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall. Vi kan lämna besked om eventuell ersättning först efter utredningen är avslutad. Hur lång tid det tar att utreda beror bland annat på vilken typ av skada det är, hur länge sedan den inträffade och hur bra information vi får.

Under utredningen kan Göteborg Stads försäkringsbolag, Göta Lejon, eventuellt att kontakta dig för besiktning av skadorna.

Så här gör du

Anmäl på webben

Anmäl skada - vatten och avlopp

Vad händer när du skickat in ditt webbformulär?

När du skickat in det ifyllda webbformuläret till oss får du en kopia på din anmälan skickad till den e-postadress som du har uppgett i formuläret. Din anmälan blir till ett ärende hos oss som vi registrerar i vårt diarium. Vi fördelar de skadeärenden vi får in i turordning efter anmälningsdatum. Handläggaren kontaktar dig på din e-post eller per brev på den adress du har uppgett och startar en utredning.

Utredningar kan ta olika lång tid beroende på vad som har hänt, vilken information vi har fått, vilka undersökningar vi behöver göra och hur lång tid som har gått från att händelsen inträffade och att du anmälde den till oss.

I samband med sommarledigheter kan såväl utredningar av pågående ärenden som fördelning av nya ärenden till handläggare ta betydligt längre tid än annars.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}