Till sidans huvudinnehåll

Lägenhetsregistret


Du som är ägare av bostadshus är skyldig att lämna in uppgifter till lägenhetsregistret.

Dina uppgifter blir statistik

Lagen om lägenhetsregister innebär att du som äger flerbostads- och småhus är skyldig att lämna in bostadsuppgifter till det nationella lägenhetsregistret. Även förändringar ska rapporteras in.

Uppgifter i lägenhetsregistret bidrar till att det blir både enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning. Göteborg Stad ansvarar sedan för granskning och registrering av inlämnade lägenhetsuppgifter som du skickar via e-postadressen nedan. Göteborgs Stad fastställer även korrekta adressnummer kopplade till samma register, se relaterad information nedan.

OBS! Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas/fastighetsägarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Vilka underlag behöver du skicka in?

Som ägare till bostadshus med flera lägenheter lämnar du förslag till lägenhetsnumrering enligt lantmäteriets instruktioner vid ny- eller ombyggnation.

Om du är småhusägare med en bostad så behöver vi bara aktuell boarea. Vänligen kontakta oss vid rivning samt om- och nybyggnad.

För att vi ska kunna godkänna och registrera anmälda lägenheter behöver vi

  • uppgifter om fastighet, adress, lägenhetsnummer, boarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori och eventuellt gemensamt kök, enligt exempeltabell nedan.
  • bygglovsritningar som styrker dina uppgifter. I din ansökan behöver du främst bifoga fasad- och planritningar där lägenhetsnummer framgår. På så sätt kan vi bedöma att numreringen blivit rätt.

För att underlätta ärendehanteringen uppge fastighetsbeteckning i ärenderaden i din e-post när du kontaktar oss. Alla inkomna handlingar är offentliga och hanteras enligt GDPR. Tänk därför på att inte skicka med några personuppgifter.

Exempel på hur vi vill att ni levererar lägenhetsuppgifter:

I tabellen nedan ser du de lägenhetsuppgifter vi önskar.
Fastighet Adress Lägenhetsnummer Bostadsarea Antal rum Kökstyp Kategori Gemensamt kök
Rödjan 1:3 Stora gatan 1 1001 65 2 Kök Vanlig bostadslägenhet -
Rödjan 1:3
Stora gatan 1
1002 25 1 Kokskåp Studentlägenhet JA
Rödjan 1:3
Stora gatan 1
1101 25 1 Kokskåp Studentlägenhet JA
Rödjan 1:3
Stora gatan 1
1102 79 3 Kök Vanlig bostadslägenhet -
Majorna 1:32 Lilla Gränd 3B 1001 40 1 Kök Specialbostad för äldre NEJ
Majorna 1:32
Lilla Gränd 3B
1002 40 1 Kök Specialbostad för äldre
NEJ
Majorna 1:32
Lilla Gränd 3B
1003 40 1 Kök Specialbostad för äldre
NEJ
Majorna 1:32
Lilla Gränd 3B
1101 40 1 Kök Specialbostad för äldre
NEJ

Exempel på vilka slags ritningar vi kan ha som underlag:

En planskiss visas som exempel på hur det underlag du skickar in skulle kunna se ut.

Registrering gäller befintliga byggnader

Vi kan bara registrera lägenheter på befintliga byggnader och inte byggnader som befinner sig i planeringsstadiet. Vi behöver dina uppgifter först när det närmas sig inflyttning, det vill säga, en till två månader innan.

Vår rekommendation är ändå att du kontaktar oss, innan bygglovet är godkänt, så att vi är överens om lägenheternas numrering. På så sätt slipper vi felaktiga lägenhetsnummer i bygglovet.

Att tänka på när du gör förslag på numrering

  • Numrering sker från trappan och inte från hissen

  • På entréplanet är det numrering från ytterdörren

  • Som entréplan räknas från noll trappsteg till och med en halvtrappa upp.

I fokus

Illustrationer av en byggkran, bro, torn, höghus, spårvagn, hopptornet vid Frihamnen, Frihetsgudinnan och andra typiska göteborgsikoner, gjorda i streckade mörklila linjer mot ljuslila bakgrund.

Läs mer om hur vi jobbar med adressättning

Göteborgs Stad ansvarar för samhällets tillgång till korrekta och tydliga adresser. Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Vi hjälper dig att få en korrekt adress.

Kontakta Geodata- och lantmäteriavdelningen

Telefon stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, adresser", "content":"Postgatan 10" } }]
${loading}