Till sidans huvudinnehåll

Ansök om bygglov och andra byggärenden-old


Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

Innan du ansöker

Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den. Din ansökan går också snabbare om du ansöker med vår e-tjänst.

När du är redo att ansöka behöver du

 • giltig e-legitimation för att ansöka digitalt.
 • veta din fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.
 • fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i PDF. Filerna får inte överstiga 15 MB/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och sedan skicka in ritningarna med posten.
 • observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat PDF.
 • fakturaadress samt fakturamottagare, om vi ska fakturera någon annan än den som söker lov.
 • om du har skyddad identitet eller ska söka bygglov för en fastighet som berörs av byggnadssekretess måste du ansöka via vår pappersblankett.

Avgifter

Vi tar betalt för alla beslut, även avslag och avvisade ansökningar. Vi tar inte betalt om du återtar din ansökan i ett tidigt skede innan beslut. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid.

Kommunen har rätt att ta ut en planavgift i samband med beslut om lov, om fastigheten omfattas av en detaljplan som antagits 1987 och senare. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice för mer information om planavgifter. Du kan även läsa om planavgifter i stadsbyggnadsnämndens taxa.

Fakturering

Var noga med vem som är mottagare av fakturan. Om fakturauppgifterna stämmer, kan vi hantera ditt ärende snabbare:

 • Söker du som privatperson kommer vi att skicka fakturan till din hemadress.
 • Söker du som ombud, ska en annan fakturamottagare anges i ansökan.

Om du signerar med personlig e-legitimation blir du som sökanden i ärendet automatiskt betalningsansvarig, om inget annat anges. Det innebär att fakturan kommer att ställas till dig personligen, även om du i ansökan inte skriver in fakturauppgifter samt anger att du är ombud.

Ansök digitalt med vår e-tjänst

Här kan du göra en ny ansökan som startar ett nytt ärende. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Ansök om bygglov

Ansök med pappersblankett

Om du inte kan använda bank-id så kan du ansöka via pappersblankett.

Ansökan byggärenden

Checklista för ansökan med blankett

 • Din ansökningsblankett behöver vara ifylld och underskriven.
 • Ritningarna behöver vara fackmässigt utformade och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
 • Handlingarna lämnas in i ett exemplar.

Format på ritningar?

 • A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
 • A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
 • Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

Skicka eller lämna dina handlingar på plats

Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Box 2554, 40317 Göteborg.

Besöksadress: Köpmansgatan 20. Här kan du lämna in dina handlingar hos vår kundservice på entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför kundservice dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om hur du ansöker om bygglov och andra byggärenden så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}