Till sidans huvudinnehåll

Trädfällning i koloniområden


Störs du av träd på eller vid din koloniträdgård, odlingslott eller annan mark du hyr av Göteborgs Stad? Då kan du ansöka om att fälla träden.

Exploateringsförvaltningen tar emot önskemål från koloniträdgårds- och odlarföreningar om att få fälla träd som står på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill exploateringsförvaltningen att de föreningar som har sådana önskemål fyller i och skickar in bifogad ansökan.

Information och regler

  • Ansökningar från koloniträdgårdsföreningar som är organiserade under Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) görs av den lokala koloniträdgårdsföreningen enligt fullmakt från FGK. Om träd behöver fällas, ta då i första hand kontakt med din lokala förening. Kontaktinformation till alla föreningar
  • Även du som arrenderar övrig mark av stadens exploateringsförvaltning har möjlighet att ansöka om att fälla träd inom arrendeområdet.

Exploateringsförvaltningen behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter. Så behandlar vi dina personuppgifter

Så här gör du

Ansök om trädfällning i koloni-/odlingsförening

Den aktuella koloni-/odlingsföreningen fyller i ansökan och skickar in den till Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen (anvisningar finns bifogade i formuläret).

Ansökan om trädfällning i koloniträdgårds- och odlarföreningar

Ansök om trädfällning på övrig arrenderad mark

Om det gäller övrig arrenderad mark används det här formuläret:

Ansökan om trädfällning på övrig arrenderad mark

Du skickar din ansökan till: Göteborgs stad Exploateringsförvaltningen, Arrende- och tomträttsenheten, Box 2258, 403 14 Göteborg.

Exploateringsförvaltningen meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges. 

En godkänd ansökan fungerar som ett avtal mellan Göteborgs kommun och sökande. Avtalet blir bindande när kommunen skriftligen undertecknat handlingen.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring trädfällning i koloniområden och övrig arrenderad mark som arrenderas av exploateringsförvaltningen kontaktar du oss på telefonnumret nedan (via växel).

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}