Till sidans huvudinnehåll

Återställningsbidrag


Fastighetsägare kan ansöka om ett bidrag för att återställa en anpassning som utförts i fastigheten med bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag till fastighetsägare

Fastighetsägare kan söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) för att återställa anpassningar som utförts i din fastighet.

Bidrag kan beviljas för att återställa åtgärder som har utförts i eller i anslutning till en hyresrätt, bostadsrätt eller småhus som hyrs ut. För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende.

Är lägenheten en hyresrätt, och bidrag för återställning söks, så ska den även anvisas* till kommunen. Anvisningen till kommunen innebär att fastighetsägarna överlåter till stadsbyggnadsförvaltningen att anvisa dessa lägenheter till personer med funktionsnedsättningar.

Ägare av småhus kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin egen villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen upphört.

För mer information om återställningsbidraget se Boverkets hemsida för återställningsbidrag:

www.boverket.se/sv/babhandboken/aterstallningsbidrag

* Om ansökan om återställningsbidrag endast gäller anpassningar i gemensamhetsutrymmen eller utomhus, behöver inte anvisningsrätten prövas enligt Göteborgs stads riktlinjer.

Ansökan om återställningsbidrag

Kontakta bostadsanpassningsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring återställningsbidrag så kan du kontakta bostadsanpassningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822082120412,57.70713611102917] }, "properties":{ "title":"Bostadsanpassningsenheten", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}