Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Förvaltningar

Den dagliga verksamheten utförs av stadens förvaltningar. Dessa leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser som har samma mandatfördelning proportionellt, som kommunfullmäktige.

Visar 1 - 20 av 25 platser

Exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen är exploateringsnämndens förvaltning och har ca 370 anställda. Nämnden har ansvar för kommunens markägande,...

Förskoleförvaltningen

Du kan få svar på frågor om förskolan via en särskild svarsgrupp. Servicevägledarna svarar på frågor, hjälper till med blanketter och...

Förvaltningen Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med cirka 500 medarbetare som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser...

Grundskoleförvaltningen

Du når grundskolan via en särskild svarsgrupp – det är din väg in för alla frågor som rör grundskola. Servicevägledarna som arbetar på den...

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar....

Inköps- och upphandlingsförvaltningen

Inköps- och upphandlingsförvaltningen är Göteborgs Stads strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen är Stadens inköpscentral och...

Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt...

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i...

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på...

Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hos oss kan du söka efter skolbetyg och klasslistor,...

Socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd enligt Socialtjänstlagen till individer och familjer inom stadsområde Centrum. Förvaltningen...

Socialförvaltningen Nordost

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge...

Stadsfastighetsförvaltningen

Stadsfastigheten tillhandahåller, förvaltar och utvecklar beståndet av verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer och boenden som behövs...

${loading}