Till sidans huvudinnehåll

Förvaltningar

Den dagliga verksamheten utförs av stadens förvaltningar. Dessa leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser som har samma mandatfördelning proportionellt, som kommunfullmäktige.

Visar 1 - 20 av 25 platser
Entrén till Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Brogatan 4.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4

En del av Brogatan är avstängd – gå via PusterviksgatanArbetsområdet runt vår fastighet i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av...

Exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen är exploateringsnämndens förvaltning och har ca 370 anställda. Nämnden har ansvar för kommunens markägande,...

Förskoleförvaltningen

Du kan få svar på frågor om förskolan via en särskild svarsgrupp. Servicevägledarna svarar på frågor, hjälper till med blanketter och...

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice

Öppettider idag

Stängt

Telefontider idag

Stängt

Förvaltningen Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med cirka 500 medarbetare som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser...

Grundskoleförvaltningen

Du når grundskolan via en särskild svarsgrupp – det är din väg in för alla frågor som rör grundskola. Servicevägledarna som arbetar på den...

Idrott & förenings förvaltningskontor

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar....

Öppettider idag

09:00 - 12:00

Telefontider idag

08:00 - 16:30
Bokning av gruppträning och övriga frågor
08:00 - 10:00
Bokningsfrågor

Inköps- och upphandlingsförvaltningen

Inköps- och upphandlingsförvaltningen är Göteborgs Stads strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen är Stadens inköpscentral och...

Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt...

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i...

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på...

Öppettider idag

10:00 - 12:00

Telefontider idag

08:00 - 16:00
Regionarkivets entré vid Otterhällegatan, Göteborg.

Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hos oss kan du söka efter skolbetyg och klasslistor,...

Öppettider idag

09:00 - 12:00

Telefontider idag

09:00 - 11:00
Socialförvaltningen Centrum, Skånegatan 9A

Socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd enligt Socialtjänstlagen till individer och familjer inom stadsområde Centrum. Förvaltningen...

Entrén till Förstamajgatan 2 sedd från Kortedala torg.

Socialförvaltningen Nordost

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge...

Socialförvaltningen Sydvästs huvudkontor som är en röd trevånings tegelbyggnad

Socialförvaltningen Sydväst

Öppettider idag

08:00 - 16:00

Stadsfastighetsförvaltningen

Stadsfastigheten tillhandahåller, förvaltar och utvecklar beståndet av verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer och boenden som behövs...

${loading}