Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

KAA-Kommunalt aktivitetsansvar


Enligt skollagen, kapitel 29 § 9, har kommunen skyldighet att hålla kontakt med dig som är under 20 år och ännu inte har en gymnasieexamen. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar.

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i skollagen, kapitel 29 §9. Det innebär att alla kommuner har skyldighet att hålla kontakt med den som:

  • är 16–19 år
  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
  • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat

Syftet med kontakten är att kommunen behöver veta vad ungdomen har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella åtgärder som ska leda till att påbörja eller återuppta utbildning eller annan sysselsättning.    

Utbildningsförvaltningen har det övergripande planeringsansvaret för KAA i Göteborg och de fyra Socialförvaltningarna är en viktig och nära samverkansaktör som bistår i uppdraget. Personalen som arbetar med KAA är anställda på både Utbildningsförvaltningen samt på Socialförvaltningarna i Göteborg Stad.

För mer information om det kommunala aktivitetsansvaret, se KAA:s hemsida