Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

KAA-Kommunalt aktivitetsansvar

Enligt skollagen, kapitel 29§9, har kommunen skyldighet att hålla kontakt med dig som är under 20 år och ännu inte har en gymnasieexamen. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar.

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i skollagen, kapitel 29§9. I korthet innebär det att kommunen har skyldighet att hålla kontakt med dig som är under 20 år och ännu inte har en gymnasieexamen.

Om du är folkbokförd i Göteborgs kommun, under 20 år, har gått ut grundskolan men inte går i gymnasiet och inte har en gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram kommer vi därför att försöka nå dig. Du är också välkommen att själv ta kontakt med oss som arbetar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Vi erbjuder dig information om olika vägar till utbildning och sysselsättning och tillsammans kan vi utforska vilka möjligheter som finns för just dig. Du som förälder är också välkommen att höra av dig till oss för information.

Hör gärna av dig direkt till kontaktpersoner i din stadsdel eller på Vägledningscentrum som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret och som kan hjälpa dig vidare. Det går bra att ringa, skicka sms eller mejla.

För kontaktuppgifter till KAA i din stadsdel se: Kontaktuppgifter

För kontaktuppgifter till KAA vägledningscentrum se: Kontaktuppgifter

Göteborg stad erbjuder också studie och yrkesvägledning utan tidsbokning, Drop In, dit det går bra att vända sig för att prata med en studie- och yrkesvägledare. Drop In finns på Skånegatan 20, hållplats Scandinavium. 

För information om aktuella öppettider vänligen besök hemsidan Vägledningscentrum Drop in

För mer information om det kommunala aktivitetsansvaret se: Skollagen