Mentorsskap för nyanställd


Som nyanställd på Vägledningscentrum ingår du i en nyanställdagrupp under hela ditt första år.

Oavsett om du har jobbat som studie-och yrkesvägledare flera år tidigare eller är helt ny i yrket ingår du i en nyanställdagrupp under ditt första år som anställd på Vägledningscentrum. Detta för att komma in i Vägledningscentrums organisation och struktur. Nyanställdagruppen har tre dagars uppstart i början av augusti och därefter sker det träffar ungefär en gång i månaden. Innehållet vid träffarna under året rör det dagliga arbetet ute på skolorna och planeras av de kollegor som har rollen som mentor för de nyanställda.

Varje mentor har några nyanställda som den är mentor för. Till sin mentor kan den nyanställda vända sig för hjälp med planering, frågor och funderingar. Mentorn har ett ansvar att stämma av med sina nyanställda och kan även komma ut på den nyanställdes skola för att vara ett stöd vid exempelvis vårdnadshavarmöten. Den nyanställda kan även auskultera någon av mentorerna när dessa har vägledningslektioner eller vårdnadshavarmöten.

Mentorskapets mål är:

  • Att den nyanställda ska utveckla sin praktiska kompetens inom studie-och yrkesvägledaryrket
  • Att den nyanställda ska hitta kontaktvägar och nätverk
  • Att den nyanställda ska ta egna initiativ i verksamheten och vara aktiv i sin egen utveckling