Köpa vägledartjänster

Vi erbjuder fristående skolor att teckna avtal om vägledningstjänster - kontakta gärna verksamhetschef Karin Asplund för mera information på tel. 031-367 30 90.

Följande skolor köper vägledningstjänster av oss:

Grundskolor

Assaredsskolan
Brandströmska skolan
Kristinaskolan
Rudolf Steinerskolan
Römosseskolan

Gymnasieskolor

Peabskolan
Gymnasiesärskolan
RGRH - Angered, Riksgymnasiet för rörelsehindrade