Köpa vägledartjänster

Vi erbjuder fristående skolor att teckna avtal om vägledningstjänster - kontakta gärna verksamhetschef Karin Asplund för mera information på tel. 031-367 30 90.

Följande skolor köper vägledningstjänster av oss:

Grundskolor

SiS Nereby
Assaredsskolan
Brandströmska skolan
Kristinaskolan
Prolympia
Rudolf Steinerskolan
Römosseskolan
Vasaskolan
Änglagårdsskolan

Gymnasieskolor

Peabskolan
Gymnasiesärskolan
RGRH - Angered, Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Övriga

Prövningsenheten