Vägledning för dig i anpassad grundskola

Du som går i anpassad grundskola har rätt att söka till anpassad gymnasieskola på ett nationellt eller individuellt program. Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning.

Programmen i anpassad gymnasieskola är fyraåriga. Det finns nio nationella program och ett individuellt program.   

Du som ska söka nationellt program har rätt att söka inom hela GR-regionen och på fristående anpassade gymnasieskolor i hela Sverige.

Du som ska söka individuellt program har rätt att söka i din hemkommun och på fristående anpassade gymnasieskolor i hela Sverige.

Ansökan

Ansökningsblankett finns på anpassad gymnasieskolans hemsida.

Skicka ansökan till denna adress senast den 1 februari 2023

GS områdeskansli
Box 5359
402 28 Göteborg

Besked om vilket program och skola du blivit antagen på får du i juni.

Vill du veta mer om ansökan och valet till anpassad gymnasieskolan, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Område Sydväst: Liselotte Axelsson telefon: 0730-69 95 31
Område Nordost: Ingelise Reed telefon: 0704-32 93 71
Område Hisingen: Veronika Engvall telefon: 0730-69 95 60
Område Centrum: Elaine Edner telefon: 0707-91 77 69

Alla studie- och yrkesvägledarna tillhör Vägledningscentrum. Du kan därför också ringa vår växel och fråga efter studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Kontakt med Vägledningscentrum
Telefon 031-365 00 00
E-post: info.vagledning@educ.goteborg.se

Mer information om anpassad gymnasieskola i Göteborg hittar du på Anpassad gymnasieskolas webbplats.