Vägledning för dig i grundsärskola

Studievägledning inför gymnasiesärskolan: Du som tillhör särskolans målgrupp har rätt att söka till gymnasiesärskolan på ett nationellt eller individuellt program. Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning.

Gymnasiesärskolans program är fyraåriga. Gymnasiesärskolan erbjuder nio nationella program och ett individuellt program.   

Du som ska söka nationellt program har rätt att söka inom hela GR-regionen och på fristående gymnasiesärskolor i hela Sverige.

Du som ska söka individuellt program har rätt att söka i din hemkommun och på fristående gymnasiesärskolor i hela Sverige.

Ansökan

Ansökningsblankett till gymnasiesärskolan finns på:

Ansökningsblankett

Skicka ansökan till denna adress senast den 1 februari 2023

GS områdeskansli
Box 5359
402 28 Göteborg

Besked om vilket program och skola du blivit antagen på får du i juni.

Vill du veta mer om ansökan och valet till gymnasiesärskolan, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Område Centrum och Nordost:
Josefin Gran telefon: 031 - 367 30 84, 0728-56 55 53

Område Hisingen och Sydväst:
Liselotte Gärde Axelsson telefon: 031-367 30 31, 0730-69 95 31


Alla studie- och yrkesvägledarna tillhör Vägledningscentrum. Du kan därför också ringa vår växel och fråga efter studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Kontakt med Vägledningscentrum
Telefon 031-365 00 00
E-post: info.vagledning@educ.goteborg.se

Mer information om gymnasiesärskolan i Göteborg

GS-Göteborg