VFU på Vägledningscentrum


Studenter på studie-och yrkesvägledarutbildningen kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Vägledningscentrum.

Göteborg Stad har centraliserad studie-och yrkesvägledning för de kommunala grund-och gymnasieskolorna i staden, samt fristående skolor med avtal. Vägledningscentrum Göteborg ansvarar för studie-och yrkesvägledningen på stadens skolor och är en stor organisation med ungefär 90 studie-och yrkesvägledare.

Så jobbar våra studie-och yrkesvägledare

Grunduppdraget för en studie-och yrkesvägledare är att bemanna minst en skola. Utöver detta kan hen ha ytterligare en skola och/eller ingå i någon av de arbetsgrupper som finns. Förutom att bemanna sina olika uppdrag har personalen på Vägledningscentrums enhetsmöte tillsammans varannan måndag inne i centrala Göteborg.

Hur anmäler du intresse av VFU-plats?

Malmö universitet

Går du på Malmö universitet ska du anmäla ditt intresse till universitetets VFU-samordnare.
Vägledningscentrum tar emot upp till åtta studenter per VFU-period. Eventuella önskemål om skolstadium meddelas också till universitetets VFU-samordnare som skickar med informationen till Vägledningscentrum.

Stockholm eller Umeå universitet

Går du på Stockholm eller Umeå universitet anmäler du ditt intresse direkt till Vägledningscentrums VFU-koordinator.
Vi brukar kunna ta emot ungefär två studenter från Stockholm respektive Umeå per läsår.

Övrig information

Det är vanligt att två handledare delar på en student. Det innebär att din tid kan fördelas både mellan olika skolor och handledare.

På Vägledningscentrum har vi som riktlinje att våra studenter går med sin eller sina handledare mellan kl. 9-15. Detta för att handledaren ska kunna ha tid att starta och avsluta dagen men även för dig som student som kan ha lång resväg samt har andra skoluppgifter att utföra.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Vägledningscentrums VFU-koordinator Emma Rydin
emma.rydin@educ.goteborg.se