Övergångsstället

Coachande samtal för att förebygga skolavbrott.

Övergångsstället är en verksamhet som coachar elever i övergången mellan grundskola och gymnasium. Det är en förebyggande insats för att minska risken för skolavbrott. Eleverna träffar en utomstående samtalscoach under sista terminen i nian och första terminen på gymnasiet.


Övergångsstället drivs av Vägledningscentrum. För mer information om verksamheten, kontakta Övergångsställets chef Malin Jaconelli. malin.jaconelli@educ.goteborg.se