Till innehåll

Kommunalt aktivitetsansvar

Välkommen till KAA - kommunala aktivitetsansvaret!

Är du mellan 16–19 år, folkbokförd i Göteborg, varken studerar eller har gymnasieexamen då kan du få stöd av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det betyder att kommunen har ett ansvar att hålla kontakt med dig. Vi vill veta om du behöver stöd i att formulera dina framtidsplaner, hitta en meningsfull sysselsättning eller utforska studiemöjligheter. Det är helt frivilligt att delta och du väljer själv hur mycket eller lite av vårt stöd du vill ta emot.

${loading}