Ungdomsfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktigesalen, foto Anna Sigvardsson.

Ungdomsfullmäktiges möten

Välkommen att besöka ungdomsfullmäktiges stormöten. De är öppna för alla.

Alla fem stormöten med ungdomsfullmäktige ska äga rum på samma plats som  
Kommunfullmäktige. Mötena hålls i Börsen, ingång Östra Hamngatan 21. Närmsta hållplats är Brunnsparken. 

 

Ungdomsfullmäktiges mötesdagar 2022 

Alla möten 2022  startar klockan 16.30 och håller på fram till senast klockan 20.30

Onsdag 23 februari (inställt med anledning av coronarestriktionerna)
Onsdag 23 mars
Onsdag 18 maj
Onsdag 14 september
Onsdag 16 november

Här kan du söka fram handlingar från ungdomsfullmäktiges stormöten

Handlingar till UF stormöten