Ungdomsfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktigesalen. Foto: Lo Birgersson

Ungdomsfullmäktiges möten


Välkommen att besöka ungdomsfullmäktiges stormöten. De är öppna för alla.

Alla fem stormöten med ungdomsfullmäktige ska äga rum på samma plats som  
Kommunfullmäktige. Mötena hålls i Börsen, ingång Gustav Adolfs Torg. Närmsta hållplats är Brunnsparken. 

Ungdomsfullmäktiges stormöten 2024

Alla möten startar klockan 16.30 och håller på fram till senast klockan 20.30.

Onsdag 28 februari
Onsdag 20 mars
Onsdag 22 maj
Onsdag 11 september
Onsdag 6 november

Handlingar från ungdomsfullmäktiges stormöten

Handlingar till UF stormöten