Ungdomsfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktigesalen. Foto: Lo Birgersson

Ungdomsfullmäktiges möten

Välkommen att besöka ungdomsfullmäktiges stormöten. De är öppna för alla.

Alla fem stormöten med ungdomsfullmäktige ska äga rum på samma plats som  
Kommunfullmäktige. Mötena hålls i Börsen, ingång Gustav Adolfs Torg. Närmsta hållplats är Brunnsparken. 

Ungdomsfullmäktiges mötesdagar 2023

Alla möten 2023  startar klockan 16.30 och håller på fram till senast klockan 20.30

Onsdag 22 februari

Onsdag 1 mars (extrainsatt möte)

Onsdag 22 mars

Onsdag 24 maj

Onsdag 6 september

Onsdag 8 november

Handlingar från ungdomsfullmäktiges stormöten

Handlingar till UF stormöten