Ungdomsfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktigesalen, foto Lo Birgersson

Ungdomsfullmäktiges möten

Välkommen att besöka ungdomsfullmäktiges stormöten. De är öppna för alla.

Alla fem stormöten med ungdomsfullmäktige ska äga rum på samma plats som  
Kommunfullmäktige. Mötena hålls i Börsen, ingång Östra Hamngatan 21. Närmsta hållplats är Brunnsparken. 

 

Ungdomsfullmäktiges mötesdagar 2023

Alla möten 2023  startar klockan 16.30 och håller på fram till senast klockan 20.00

Onsdag 22 februari
Onsdag 22 mars
Onsdag 24 maj
Höstens mötestider läggs upp här senare.

Här kan du söka fram handlingar från ungdomsfullmäktiges stormöten

Handlingar till UF stormöten