Kontaktperson i skolan

För att få fler unga att kandidera och att rösta behöver varje skola en kontaktperson som samordnar och leder arbetet med valet till ungdomsfullmäktige. Skolor som har kontaktpersoner och som arbetar med ungdomsfullmäktige som en del i skolans demokratiuppdrag har ett högre antal elever som både kandiderar och röstar.

Grundskoleförvaltningen ansvarar för att förrätta valet

Grundskoleförvaltningen har fått i uppdrag att förrätta val till Ungdomsfullmäktige för både kommunala och fristående grundskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och gymnasieskolor. Detta som en strategi i riktlinje för att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande. Alla elever från årskurs 5 kan rösta och mellan årskurs 6-9 och elever på gymnasiet som ej fyllt 18 år kan både rösta och kandidera till ungdomsfullmäktige. 

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för och uppmuntra deltagande i valet till ungdomsfullmäktige, som en del av skolans demokrati- och systematiska kvalitetsarbete samt för att tydligt fördela ansvar för arbetet på skolan.

Som kontaktperson ska du

 • Se till att elever på skolan känner till att de kan kandidera och rösta i valet till ungdomsfullmäktige
 • Informera kollegor om arbetet med ungdomsfullmäktige så att de kan förklara för eleverna vad ungdomsfullmäktige är och vad det innebär att kandidera och rösta
 • Underlätta så att röstning kan ske på lektionstid
 • Delta i digital utbildning och övriga digitala möten som samordnaren tillhandahåller
 • Ha kontakt med samordnaren för ungdomsfullmäktige när det behövs

 Det går bra att ha samma kontaktperson på flera skolenheter.

Inspirera till valdeltagande och kandidatur

Att unga har kunskap om och engagerar sig i vårt samhälle är avgörande för vår gemensamma demokrati.  Använd dig av informations - och inspirationsmaterialet som ligger längre ner på den här sidan. Du kan använda materialet i undervisning eller på APT. Har du inte arbetat med valet tidigare finns förslag på upplägg i arbetet med ungdomsfullmäktige och en powerpointpresentation som ger bra stöd.

 • Sätt upp affischer om valet till ungdomsfullmäktige på skolan där elever rör sig. Affischer skickas ut till skolorna och affischer finns även längre ner på sidan för utskrift.
 • Påminn om att kandideringen öppnar. Kandidering sker digitalt på Ungdomsfullmäktiges hemsida.
 • Påminn om att valet till ungdomsfullmäktige startar. Röstning sker digitalt på Ungdomsfullmäktiges hemsida.
 • Erbjud elever att rösta under lektionstid = höjer valdeltagandet.
 • Prenumerera på UF-bladet så du håller dig uppdaterad om vad Ungdomsfullmäktige arbetar med just nu.

Viktiga datum 2023

Mandatperiod är mellan 1 januari — 31 december

 • Kandidering pågår mellan 1 oktober och fram till valet

 • Val 10 — 20 november 

Vill du besöka ungdomsfullmäktiges stormöten?
Datum och tider  Här hittar du datum och vad som gäller för dig som vill vara med på ett stormöte.

Här kan du se hur det gick valet 2022  — här hittar du alla invalda ledamöter för respektive stadsområde.

Här kan du ta del av den fördjupade valstatistiken  — saknar du någon statistik eller undrar något som rör statistiken kan du kontakta samordnaren av val till ungdomsfullmäktige Fredrika.Ideblad@grundskola.goteborg.se

Saknar eleven de fyra sista siffrorna i personnumret eller har eleven skyddad identitet?

En del elever behöver hjälp med sina sista fyra siffror i sitt personnummer för att kunna registrera sig som kandidat eller för att kunna rösta. Du kan hjälpa eleverna med detta genom att ta fram underlaget från ex en skoladministratör. Saknar eleven de sista fyra siffrorna, saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet så kan eleven kandidera och rösta genom att göra en manuell registrering. Mejla direkt till Katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se 

Informations - och inspirationsmaterial

Allt material som du behöver för att kunna arbeta med valet till ungdomsfullmäktige hittar du här.


Utbildning

Se panelsamtalet från utbildningstillfället den 12 augusti, 2021

Har du som är kontaktperson frågor?

Om du som kontaktperson i skolan har frågor kan du vända dig till Fredrika Ideblad, samordnare för valet till ungdomsfullmäktige fredrika.ideblad@grundskola.goteborg.se 0728565213

Affischeringsförslag