Kontaktperson i skolan

För att få fler unga att kandidera och att rösta ser vi ett behov av en kontaktperson på varje skola. De skolor som har kontaktpersoner och som arbetar med ungdomsfullmäktige som en del i skolans demokratiuppdrag har ett högre antal elever som både kandiderar och röstar.

Grundskoleförvaltningen ansvarar för att förrätta valet

 • Vårt uppdrag från 2021 är att förrätta val till ungdomsfullmäktige för både kommunala och fristående grundskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och gymnasieskolor.
 • Strategi i riktlinje för delaktighet och inflytande: ”Skapa förutsättningar för och uppmuntra deltagande i valet till Ungdomsfullmäktige som en del av skolans demokrati- och systematiska kvalitetsarbete samt att tydligt fördela ansvar för arbetet på skolan.
 • Gäller alla elever från åk 5 (röstning), åk 6-9 och elever på gymnasiet som ej fyllt 18 år (kandidering och röstning)

Som kontaktperson ska du

 • Se till att elever på skolan känner till att de kan kandidera och rösta i valet till ungdomsfullmäktige
 • Informera kollegor om arbetet med ungdomsfullmäktige så att de kan förklara för eleverna vad ungdomsfullmäktige är och vad det innebär att kandidera och rösta
 • Underlätta så att röstning kan ske på lektionstid
 • Delta i digital utbildning och övriga digitala möten som samordnaren tillhandahåller
 • Ha kontakt med samordnaren för ungdomsfullmäktige när det behövs

 Det går bra att ha samma kontaktperson på flera skolenheter.

Inspirera till valdeltagande och kandidatur

Att unga har kunskap om och engagerar sig i vårt samhälle är avgörande för vår gemensamma demokrati.  Använd dig av informations - och inspirationsmaterialet som ligger längre ner på den här sidan. Du kan använda materialet i undervisning eller på APT. Har du inte arbetat med valet tidigare finns förslag på upplägg i arbetet med ungdomsfullmäktige och en powerpointpresentation som ger bra stöd.

 • Sätt upp affischer om valet till ungdomsfullmäktige på skolan där elever rör sig. Affischer finns längre ner på den här sidan som du kan skriva ut och affischer skickas ut till skolan.
 • Påminn om att kandideringen öppnar. Kandidering sker digitalt på Ungdomsfullmäktiges hemsida.
 • Påminn om att valet till ungdomsfullmäktige startar. Röstning sker digitalt på Ungdomsfullmäktiges hemsida.
 • Erbjud elever att rösta under lektionstid = höjer valdeltagandet.
 • Prenumerera på UF-bladet så du håller dig uppdaterad om vad Ungdomsfullmäktige arbetar med just nu.

Viktiga datum 

 • Kandidering pågår 1 oktober – 5 november 2021

 • Val till Ungdomsfullmäktige pågår 5 november – 15 november 2021

 • Mandatperiod är mellan 1 januari  31 december 

 • Ett par dagar efter valets sista dag är det klart vilka som blir de nya ledamöterna och ersättarna i Ungdomsfullmäktige 1 januari-31 december.

Datum för 2022 är ej satta. Valet genomförs i november och dessförinnan pågår kandideringsperioden.

Här kan du se hur det gick i årets val  — här hittar du alla kandidater för respektive stadsområde.

Här kan du ta del av den fördjupade valstatistiken  — vill du veta hur många som röstade på den skola som du arbetar på? Kontakta Fredrika, Fredrika.Ideblad@grundskola.goteborg.se

Saknar eleven de fyra sista siffrorna i personnumret eller har eleven skyddad identitet?

En del elever behöver hjälp med sina sista fyra siffror i sitt personnummer för att kunna registrera sig som kandidat eller för att kunna rösta. Du kan hjälpa eleverna med detta genom att ta fram underlaget från ex en skoladministratör. Saknar eleven de sista fyra siffrorna, saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet så kan eleven kandidera och rösta genom att göra en manuell registrering. Mejla direkt till Katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se 

Utbildning

Se panelsamtalet från utbildningstillfället den 12 augusti, 2021

Informations - och inspirationsmaterial

 • Länk till filmer som beskriver valet till ungdomsfullmäktige

Har du som är kontaktperson frågor?

Om du som kontaktperson i skolan har frågor kan du vända dig till Fredrika Ideblad, samordnare för valet till ungdomsfullmäktige fredrika.ideblad@grundskola.goteborg.se 0728565213

Affischeringsförslag