Kontaktperson i skolan


För att få fler unga att kandidera och att rösta behöver varje skola en kontaktperson som samordnar och leder arbetet med valet till ungdomsfullmäktige. Skolor som har kontaktpersoner och som arbetar med ungdomsfullmäktige som en del i skolans demokratiuppdrag har ett högre antal elever som både kandiderar och röstar.

Grundskoleförvaltningen ansvarar för att förrätta valet

Ett politiskt uppdrag
Grundskoleförvaltningen har fått i uppdrag att förrätta val till Ungdomsfullmäktige för både kommunala och fristående grundskolor, anpassad grund och gymnasieskola och gymnasieskolor. Det betyder att vi ska arbeta för att ge alla elever lika möjligheter att få rösta i val till ungdomsfullmäktige. Alla elever från årskurs 5 kan rösta och mellan årskurs 6-9 och elever på gymnasiet som ej fyllt 18 år kan både rösta och kandidera till ungdomsfullmäktige. För att lyckas i rollen som kontaktperson behövs stöd från skolledning och tid avsatt för att arbeta med valet.

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för och uppmuntra deltagande i valet till ungdomsfullmäktige, som en del av skolans demokrati- och systematiska kvalitetsarbete samt för att tydligt fördela ansvar för arbetet på skolan. Detta som en strategi i riktlinje för att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande.

Som kontaktperson ska du

 • Se till att elever på skolan känner till att de kan kandidera och rösta i valet till ungdomsfullmäktige
 • Informera kollegor om arbetet med ungdomsfullmäktige så att de kan förklara för eleverna vad ungdomsfullmäktige är och vad det innebär att kandidera och rösta
 • Underlätta så att röstning kan ske på lektionstid
 • Delta i digital utbildning och övriga digitala möten som samordnaren tillhandahåller
 • Ha kontakt med samordnaren för ungdomsfullmäktige när det behövs

 Det går bra att ha samma kontaktperson på flera skolenheter.

Inspirera till valdeltagande och kandidatur

Att unga har kunskap om och engagerar sig i vårt samhälle är avgörande för vår gemensamma demokrati.  Använd dig av informations - och inspirationsmaterialet som du hittar under fliken med filmer  och utbildningsmaterial. Du kan använda materialet i undervisning eller på APT. Har du inte arbetat med valet tidigare finns förslag på upplägg i arbetet med ungdomsfullmäktige och en powerpointpresentation som ger bra stöd. 
Exempelvis:

 • Låt elever rösta under skoltid (lektionstid/ mentorstid/ klassråd) = höjer valdeltagandet.
 • Engagera eleverna och bestäm en dag tillsammans som blir skolans "valdag" då alla elever ges möjlighet att rösta.
 • Sätt upp affischer om valet till ungdomsfullmäktige på skolan där elever rör sig. Affischer skickas ut till skolorna och affischer finns också digitalt på ungdomsfullmäktiges sida för utskrift.
 • Påminn elever, kollegor och skolledning om kandidering och val. Kandidering och röstning sker digitalt på Ungdomsfullmäktiges hemsida.
 • Prenumerera på UF-bladet så du håller dig uppdaterad om vad Ungdomsfullmäktige arbetar med just nu.

Viktiga datum 2024 

Mandatperiod är mellan 1 januari — 31 december

 • Digitala möten för kontaktpersoner 21 maj 14.00 och 10 september 15.00
 • Kandideringsperiod 1 oktober — fram tills valet börjar
 • Val pågår 8 -18 november

Politikerutbildning för invalda ledamöter och ersättare : 6 och 7 december (hela fredagen och halva lördagen)
Om möjligt planera gärna så att eventuella nationella prov förläggs innan 6 december.

Valet 2023 är avslutat. Här kan du ta del av den fördjupade valstatistiken  — saknar du någon statistik eller undrar något som rör statistiken kan du kontakta samordnaren av val till ungdomsfullmäktige Fredrika.Ideblad@grundskola.goteborg.se

 • Vill du besöka ungdomsfullmäktiges stormöten?
  Datum och tider  tider för 2024 kommer inom kort.

Saknar eleven de fyra sista siffrorna i personnumret eller har eleven skyddad identitet?

En del elever behöver hjälp med sina sista fyra siffror i sitt personnummer för att kunna registrera sig som kandidat eller för att kunna rösta. Du kan hjälpa eleverna med detta genom att ta fram underlaget från ex en skoladministratör. Saknar eleven de sista fyra siffrorna, saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet så kan eleven kandidera och rösta genom att göra en manuell registrering. Mejla direkt till Katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se 

Informations - och inspirationsmaterial

Allt material som du behöver för att kunna arbeta med valet till ungdomsfullmäktige hittar du här.

Utbildning

Se panelsamtalet från utbildningstillfället den 12 augusti, 2021

Har du som är kontaktperson frågor?

Om du som kontaktperson i skolan har frågor kan du vända dig till Fredrika Ideblad, samordnare för val till ungdomsfullmäktige 
fredrika.ideblad@grundskola.goteborg.se  Telefon: 0728565213

Affischeringsförslag

Affischer