Fördjupad valstatistik

Här kan du se fördjupad statistik för valet till Ungdomsfullmäktige. På grund av ett bristande dataunderlag stämmer inte skoltillhörigheten för grundskoleeleverna som går på friskola för 2020. Själva röstningen och vilka kandidater som väljs påverkas inte utan endast uppföljningen nedbrutet på skola.

För att se valstatistik från 2018 och tidigare:

Valstatistik 2018 och tidigare


Val 2023

Ett antal barn med rösträtt men som av olika anledningar inte finns med i aktuell röstlängd syns inte i statistik över stadsdel och skola. Deras röster är inräknade i valresultatet.

Nedan visas statistik över valdeltagandet. Statistiken uppdateras en gång i timmen.

Översikt

Stadsdel Röstberättigade Röstat Andel som röstat
Centrum 9759 1308 13,40% Visa resultatför Centrum
Hisingen 14042 2301 16,39% Visa resultatför Hisingen
Nordost 10049 2156 21,45% Visa resultatför Nordost
Sydväst 11299 2125 18,81% Visa resultatför Sydväst
Total - 2023 45149 7890 17,48% Visa resultatför