Fördjupad valstatistik

Här kan du se fördjupad statistik för valet till Ungdomsfullmäktige. På grund av ett bristande dataunderlag stämmer inte skoltillhörigheten för grundskoleeleverna som går på friskola för 2020. Själva röstningen och vilka kandidater som väljs påverkas inte utan endast uppföljningen nedbrutet på skola.

Val 2021

Ett antal barn med rösträtt men som av olika anledningar inte finns med i aktuell röstlängd syns inte i statistik över stadsdel och skola. Deras röster är inräknade i valresultatet.

Nedan visas statistik över valdeltagandet. Statistiken uppdateras en gång i timmen.

Översikt

Stadsdel Röstberättigade Röstat Andel som röstat
Centrum 9364 1315 14,04% Visa resultatför Centrum
Hisingen 13559 2583 19,05% Visa resultatför Hisingen
Nordost 9859 1550 15,72% Visa resultatför Nordost
Sydväst 10795 2010 18,62% Visa resultatför Sydväst
Total - 2021 43577 7458 17,11%